Sunday, February 25, 2018

కల విషయం చెప్పి రాక్ష స్త్రీలను మందలించిన త్రిజట ...... ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి? : వనం జ్వాలా నరసింహారావు


కల విషయం చెప్పి రాక్ష స్త్రీలను మందలించిన త్రిజట
ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?
వనం జ్వాలా నరసింహారావు
సూర్యదినపత్రిక (26-02-2018)

తనకొచ్చిన కల విషయం చెప్పడంతోపాటు, రాక్షసస్త్రీలను మందలిస్తుంది కూడా త్రిజట ఇలా:

"రాక్షసస్త్రీలారా లేచి చాటుగా పొండి. సీతాదేవిని తీసుకెళ్లటానికి ఇక్కడకు వచ్చిన రాముడు, భయంకరంగా రాక్షసులందర్నీ చంపుతున్నప్పుడు, తనభార్యను బాధించిన మిమ్ములనందరినీ కూడా చంపకుండా వూరుకోడు. తనమీద ప్రేమున్నదనీ, తన్నేనమ్మిందనీ, తనతో సంతోషంగా అడవులకు వచ్చిందీమె అనీ, భావించే రాముడు, సీతకొరకై రాక్షసులందర్నీ చంపుతాడు. అందువల్ల మీమాటలు చాలించండి. బెదిరింపు మాటలు మానండి. ఇంకా బెదిరిస్తే మన ప్రాణాలకు అపాయం వస్తుంది. ప్రాయశ్చిత్తంతో క్షమించమని సీతను వేడుకుందాం. నా కల నిజమైన కల. సీత తప్పక తనభర్తను చేరుతుంది. సీతాదేవిని మనంబెదిరించాం, అరిచం, నిర్బంధించాం కాబట్టి మనమీద ఆమెకు ఎందుకు దయవుంటుందని అనుకోవద్దు. రావణుడు చస్తే మనలను, అయ్యోపాపం అని, అపాయం నుండి రక్షించే వారెవరున్నారు? సీత “ప్రణతి ప్రసన్న” అంటే, నమస్కార  ప్రియురాలు. మనమెన్ని తప్పులు చేసినా నిష్కల్మషమైన బుధ్ధితో క్షమించమని వేడుకుంటే, శాంతించి మనలను తప్పక కాపాడుతుంది. మనకు రానున్న ఉపద్రవం నుండి ఈమె తప్ప వేరు ఎవరూ రక్షించలేరు. కల సంగతటుంచి, ఈమెకు శాశ్వతంగా పతి వియోగముందని తెలిపే గుర్తులు ఈమె శరీరంపైన ఎక్కడాలేవు. భర్త ఈమెకు తప్పక దర్శనమిస్తాడు."

"సీత దు:ఖాన్ని అనుభవించడానికి అర్హురాలుకాదు. ఈమె దివ్యసుఖాలను అనుభవిస్తుంది. ఈమెను బాధిస్తే మనకొచ్చిన లాభమేంటి? నేనుచెప్తున్న మాటలు అసత్యంకాదంటానికి ఆమెను ఓ మారు జాగ్రత్తగా చూడండి. పొడగైన తామరరేకుల్లాంటి ఆమె ఎడమకన్ను ఎట్లదురుతుందో చూడండి. అది ఆమెకు మేలుచేస్తుంది. ఈమె అనుకున్నట్లే భర్తను కలుస్తుంది. రావణుడు నాశనం అవుతాడు. రామచంద్రమూర్తి గెలుపు ఖాయం" అంటుంది.

(ఇదిచెప్తుంటే ఉన్నట్లుండి సీతాదేవి ఎడమచేయి పులకించి అదిరింది. ఎడమతొడా అదిరింది. అంటే రాముడు సమీపంలోనే వున్నాడని మంగళసూచిక. మొదట సీతమ్మ ఎడమకన్ను అదిరింది. వెంటనే ఎడమ భుజం అదిరింది. తరువాత ఎడమ తొడ అదిరింది. ఇవన్నీ త్రిజట చెప్పినప్పుడు ఆ రాక్షస స్త్రీలంతా చూసారు. నిజమేనని నమ్మక తప్పింది కాదు. పురుషులకు కుడివైపు భాగాలు శుభప్రదాలు. స్త్రీలకు ఎడమవైపు భాగాలు మంగళప్రదాలు. అదరడం అంటే ప్రొద్దస్తమానం అదరడమని కాదు. క్షణకాలం పాటుకలిగే స్పందన అది. సీతమ్మకు ఎడమవైపు శరీర భాగాలు అదరడం శుభసూచకం. దాన్ని బలపరుస్తూ చెట్టుపైనున్న పక్షి కూయడం విశేషం).

కొమ్మలమీదున్న పక్షులు అమితమైన సంతోషంతో, ఓదార్పు మాటలు పల్కుతూ, శుభసూచకం ప్రేరేపిస్తూ సీతకు ధైర్యాన్ని కలిగిస్తున్నాయనీ, దీన్నిబట్టి సీతకు త్వరలోనే శుభం కలుగనున్నదనీ, కాబట్టి రాక్షసులు ఆమెను బాధించవద్దనీ అంటుందిత్రిజట. దూరంగా పొమ్మనీ, ఆమెను నిర్భయంగా వుండనీయమనీ అనగానే, రాక్షసస్త్రీలంతా, త్రిజట చెప్పినట్లే సీతాదేవి శరణుజొచ్చారు. రక్షిస్తానని సీత వారికి అభయమిస్తుంది.


(త్రిజట విభీషణుడి కూతురని కొందరు, కాదని మరి కొందరు అంటారు. ఆమె సీతాపక్షపాతి, అభిమానం వున్నామె. కలంతా కల్పితమనుకున్నా, కోతివచ్చే విషయమ, లంక కాల్చే విషయం వూహించని విషయమేకదా! అంటే స్వప్నమంతా కల్పితం కాకపోవచ్చు. శూన్యవాదులు, మాయావాదులు, నాస్తికులు, స్వప్నాలు అసత్యమంటారు. రామాయణంలో మూడు స్వప్నాలున్నాయి. దశరధ స్వప్నం, భరత స్వప్నం, త్రిజట స్వప్నం. మూడూ నిజమయ్యాయి. ఆరోగ్యవంతులై నిర్మలమైన మనస్సున్న వారు కన్న కలలు నిజమవుతాయి. అనుభవంలో నేటికీ ఎన్నో స్వప్నాలు నిజమైన దాఖలాలున్నాయి.

పురుషుడికి(జీవాత్మకు) రెండు స్థానాలే వున్నాయి. ఇహలోకం, పరలోకం. మూడోది స్వప్నమనే తృతీయ స్థానం. అది ఇహ-పరలోకాల సంధిస్థానం. ఆ సంధి స్థానం నుండి ఇహ-పరలోకాలను రెండింటినీ చూస్తున్నాడు. పొలిమేర నుండి రెండువైపులా వున్న గ్రామాలను చూసినట్లే ఇదికూడా. భగవంతుడే నిద్రపుచ్చుతూ, మేల్కొన్నప్పుడున్న ఇంద్రియాలను తానే గ్రహించి, బాహ్యేంద్రియాలను విస్తరించి, స్వప్నాలను వాడి, వాడి అదృష్టం ప్రకారం సృష్టించి, కొంతసేపు వాడనుభవించేటట్లు చేస్తాడు. స్వప్నంలో కనిపించేవన్నీ సృష్టించబడినవే. అక్కడ రథాలు లేవు, గుర్రాలు లేవు, రథం పోయే దారీ లేదు, గుంటలూలేవు, పుష్కరిణులూ లేవు, నదులూ లేవు. ఏమీలేవు. అన్నీ సృష్టించబడినవే. ఆ సృష్టికర్త భగవంతుడే.

జీవుడు చేసిన పుణ్య-పాపాలను అనుభవించేందుకై, భగవంతుడే దానికి కావాల్సిన విషయాలను అప్పటికప్పుడే సృష్టిస్తాడు. కాబట్టి స్వప్నాల్లో చూసినవన్నీ అసత్యం కాదు. రెండుగ్రామాలు సత్యమైతే, నడుమనున్న పొలిమేర ఎట్లా అబధ్ధమవుతుంది? కలల్లో సాధారణంగా అప్రియాలు కనబడవంటారు. ఎవడూ అప్రియాలను కోరుకోడుకదా! స్వప్న సృష్టికర్త భగవంతుడే. మొదటిజాములో వచ్చిన కల సంవత్సరానికి ఫలిస్తుందనీ, రెండోజామున వస్తే ఎనిమిదినెలలకనీ, మూడోజామున వస్తే మూడునెలలకనీ, నాలుగోజామున వస్తే నెలకేననీ, అరుణోదయ వేళవస్తే పది దినాలకనీ, సూర్యోదయాన వస్తే మూడురోజుల్లోనే ఫలిస్తుందనీ అంటారు. ఆవులు పితికే వేళ వస్తే వెంటనే ఫలిస్తుందట. ఏ కల ఏ జాములో వస్తే ఎన్నాళ్లకు ఫలిస్తుంది అన్న విషయాన్ని అటుంచితే, స్వప్నాలు యదార్థమొతాయనడం శాస్త్ర సమ్మతం. అయోధ్యలో దశరధుడి స్వప్నం, మాతామహుల ఇంట్లో వుండగా భరతుడికి వచ్చిన స్వప్నం, లంకలో త్రిజటకు వచ్చిన స్వప్నం, వెరసి మూడూ ఫలించాయి కద! వాల్మీకి అద్భుత రచనా వైచిత్రి ఇక్కడ గమనార్హం. త్రిజట తన స్వప్నాన్ని వివరించిన విధం రాక్షస స్త్రీలకు హడలెత్తించగా, శింశుపా వృక్షంపై చక్కగా కూర్చొని ఇదంతా వింటున్న హనుమంతుడికి ఇక చేయవలసిన పని ఏదో అందంగా సూచించినట్లయింది.)

Friday, February 23, 2018

Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi Corporation : Vanam Jwala Narasimha Rao


Telangana Rashtra Rythu 
Samanvaya Samithi Corporation
Vanam Jwala Narasimha Rao 

Government of Telangana on 22nd February 2018 established the “Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi” as a corporation and issued modalities of the corporation through a Government Order (GOMS Number 26).

He preamble of the Government Order mentioned:
“Telangana is an important Agricultural state in the country growing various agricultural and Horticultural crops and hence Government decided to establish a new corporation under the tittle ‘Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi’ for speedy development of agriculture sector”. 

“The Samithi would plan for the welfare of the farming community in the state by increasing production and productivity of various crops and ensuring better prices to the farmers. The Samithi would also plan for better performance of Agriculture sector and for inclusive growth which is very vital for this agriculturally important state and in view of the immense resources that are available.  This will be a concrete step for brining in the second green revolution in the state”.

“It is also observed that every year when the seasonal conditions are favorable and bumper crop is expected the prices go down to less than the MSP fixed by GOI, with the result government has to intervene and take up large operations of procurement in the state in coordination with GOI and its organizations. Whenever the market prices go below the MSP, the Government has to intervene and make MSP operations involving various functionaries. Therefore, Government has decided to establish the ‘Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi’ to promote procurement, storage, processing and marketing of agriculture and horticultural crops and their products with the objective of ensuring remunerative prices or better prices to the farmers”.

Elaborating the scope of the Corporation the Government Order stated that, “the state is having huge areas under Paddy, Maize, Pulses and Oilseeds etc. with suitable soils and climate conditions. The Samithi will plan for establishment of Crop Colonies to increase production and productivity. The state has also tremendous potential for development of horticultural crops and it has vast areas under fruits like mango, citrus, vegetables, poly house cultivation and spices like turmeric and chilies. The Samithi will assess the state input requirements and plan for effective supply and distribution in the state. The Samithi shall organize trainings, field visits of farmers and staff to other states and market yards for exposure. With a view to increase the reach of Farm Mechanization especially to small and marginal farmers will improve the Farm Power availability per hectare thereby reducing the cost of cultivation”.The Government Order further stated that, “the Samithi will enlist cooperation of International, National scientists and experts and various ICAR institute and Universities and invite them for periodic consultation and improve planning for development of agriculture. It will enter into MoUs with various organizations and Universities International and National in the field of Agriculture, Horticulture etc. It will organize and arrange exposure visits to farmers and extension staff with in the state and outside the state also. With a view to build a prosperous and sustainable agriculture sector in the state the FPOs/FPCs will be promoted by the Samithi to enable farmers to enhance productivity through efficient cost effective and sustainable resource use and realize higher returns for their produce. The Samithi will strive for strengthening of cooperative organizations and Farmers training organizations and centers etc.”

The Government Order also stated that, “The Agriculture and Horticulture Departments shall promote Agriculture and Horticulture crops by providing extension services. Once the farmers produce crops and when there is fluctuation in the prices i.e.; less than MSP fixed by GOI the Corporation will intervene and make arrangements for procuring the produce and provide minimum support price to the farmers. Assess areas and production of crops each season in coordination with Directorate of Economics and Statistics, Agriculture and Horticulture. Universities and concerned Departments for taking up procurement operations. The Corporation shall also facilitate the Post-Harvest Management like processing, value addition and marketing of such produce to minimize the losses and enhance the income of the farmers. The corporation role starts from right production of crops to the procurement operations post-harvest operations like Grading, Processing and Packing for local use and also for export market. The Corporation also deals with all loans linked schemes such as construction of Godowns, Cold Storages, Pack Houses and establishment of Outlets”.

Elaborating the scope further the GO stated that, “The Agriculture and Horticulture Departments shall aim at self-sufficiency of crops and whereas corporation aims at processing and sales in local market and export market. Both the Department and Corporation shall work in close coordination, cooperation in production and processing respectively. The Corporation shall also coordinate and converge among all important stake holders within the Government and outside the Government. The Corporation shall take up State-of-the-Art infrastructure in taking up the end requirements of the farmers, consumers and exporters. The Corporation shall explore the possibilities of collaboration with private industries in PPP mode. Motivating and Organizing the Farmers’ Producers’ Organizations in Crop colonies will also be done by Samithi. It will also Organize interactions of farmers with private stake holders and trade bodies. It Explores possibilities of exports to other states and countries.The Objectives of the Corporation broadly are:
·       To ensure minimum support price and remunerative price to the farmers by intervening as and when necessary which will improve over all income of the farmers.
·       To promote the availability of clean and safe (un-adulterated) agricultural food products directly to the people for their daily consumption.
·       To work in consultation and in coordination with departments of Horticulture, Agriculture and other allied departments, MGNREGS, Marketing, and corporations like MARKFED, AGROSO, SWC, OILFED, TSSDC etc. and other related and relevant Government organizations.
·        To take up the Post-Harvest interventions like godowns, pack houses, cold storages and total supply chain management from the farmer to the final consumer.
·       To explore the possibilities of collaboration with private industries and existing food parks in PPP mode.
·       To export agriculture products to neighboring states and other countries.
·       To take up the promotion of its own outlets, if necessary.
·       To promote Agriculture produce by taking up value addition activities such as Grading, Processing, Packing, Marketing of the finished commodities particularly by establishing a special brand of its own.
·       To organize and promote Farmers Producer Organizations and Farmer Producer Companies to strengthen the pre-harvesting and post- harvesting interventions.
·         Through market led extension to facilitate development of appropriate market intelligence, capacity building and supply chain management.
Against this background the Government has accorded permission for formation and registration of new company as a nonprofit organization under section 8 of the Companies Act, 2013 under the title “Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi”.  

The authorized share capital shall be a minimum of Rs.200 Crores.

Earlier in the day Chief Minister K Chandrashekhar Rao announced his decision to form a new Corporation under the name Telangana Rashtra Rythu Samanvaya Samithi (Telangana State Farmers Coordination Committee). CM said that the proposed Corporation would help in reaching various measures initiated and implemented by the government for agriculture development and farmers welfare to the grass roots and at the field level. He made it clear that the proposed Corporation will be a non-profit organisation and the funds allocated for it will be used for the purpose for which the corporation is established. The CM held a review meeting on the formation of farmers coordination committees, their duties and responsibilities as well as on the regional conferences to be held on February 25 and 26.

The CM made it clear that the Coordination Committees will have their duties and responsibilities to play an active role in the agriculture operations from sowing the seed to selling the produce at MSP. He said at least 51 percent of these Committees would be filled up by farmers from the weaker sections and women. CM further said that all over the state 2630 Farmers platforms will be constructed one per every 5,000 acres for the farmers to organise their meetings, discussions, and exchange of views with one another.

Monday, February 19, 2018

Land Records Updation is “Heart of Good Governance” : Vanam Jwala Narasimha Rao


Land Records Updation is 
“Heart of Good Governance”
Vanam Jwala Narasimha Rao

Mr Arvind Subramanian, the world famous Indian Economist and Chief Economic Advisor to the Government of India described the Lands Records Updation Program of Telangana State as the “Heart of Good Governance” and should be studied as a case study by the world-famous Harvard University. He also suggested that the details of KCR Kits program launched and being successfully implemented in the state should be briefed to the Government of India and said that it should become a learning point for other states as well as to the whole country. He also suggested that the cheque distribution program towards investment support scheme for agriculture which would be formally launched on April 20, 2018 should be made as a nation-wide event and he would be honoured to be present on that day.

Mr Subramanian who is on a visit to Hyderabad called on Chief Minister K Chandrashekhar Rao (on 19th February 2018) and had a meeting with him for about two and half hours. Earlier CM hosted a lunch to Mr Subramanian at his residence.

In the meeting initiating the discussion CM through google maps briefed about Kaleshwaram irrigation lift project, the reservoirs coming-up, the barrages that are being built, the pumphouses and said that about 2600 workers are working in three shifts to complete the project as per schedule. CM explained to Mr Subramanian how meticulously the projects were designed and said that once the Kaleshwaram Lift Irrigation, Palamoor Lift Irrigation and Sitarama projects were completed the Telangana farmer will grow 2crops and an intelligent farmer might grow three crops also. The agriculture production after completion of projects and once the water is given, would be almost equal to the state budget and would be to a tune of Rs 1,25,000 Crores. CM told Mr Subramanian that all these years no government has ever bothered about the farmer as well as the agriculture allied sectors like sheep rearing, poultry, fishery etc. CM also mentioned that the biggest problem of farmer is to be in the unorganized format which has now been overcome with the formation of Farmer Coordination Committees which will be functional and active. CM said that regional conferences of Farmer Coordination Committees will be held this month on 25 and 26 in Hyderabad and Karimnagar. Referring to crop colonies concept the Chief Minister told Mr Subramanian that the country needs to be split into crop colonies based on agro-climatic conditions at different places and the Telangana state is at it. Touching upon Sheep Distribution Scheme, the CM said that for the 30-lakh sheep breeding families in the state he has designed a program through which already 50 lakh sheep have been distributed which gave birth to nearly 18 lakh lambs. The idea is to reverse the present scenario of importing 650 lorries of sheep for meet to and start exporting meet.


Chief Minister also explained the reasons for deciding on Investment Support Scheme for agriculture. He said that the whole farming community was in distress and to come to their help the scheme has been conceived. CM also briefed about the genesis, need and concept of land records updation program. The details like registration process in future, mutation process, about Dharani project for computerization of records, about distribution of pattaadar pass books on March 11, 2018 and how the whole process was done in a transparent way.

During the meeting the CM brought to the notice of Mr Subramanian that disincentivizing a growing state by the Government of India is a not a wise thing. He said that the growth of a growing state implies certainly as the growth of the nation. He said that states should be allowed to take more role and said that there can be a case study on this to arrive at a decision. He also said that Government of India should push the states forward and should give more liberty to states so that nation will be benefited. CM also expressed the view that some of the subjects like agriculture, rural development could be totally transferred to states since the state’s requirement varies from state to state. CM also expressed the view that the local bodies are to be strengthened and these institutions are made to work. Referring to the CAMPA funds that were collected from states and kept in the bank, CM said that these are to be rolled back to the respective states as per their entitlement for green cover development.

Chief Minister also sought the intervention of Chief Economic Advisor in ensuring adequate cash flows to Telangana every month. CM said that prior to demonetization, the cash infusion into Telangana State each month was as much as Rs 3000 Crores. However, since demonetization, said CM, the state was not even receiving Rs 1000 Crores a month which had resulted in severe cash crunch in the state. CM impressed on Subramanian to convince Reserve Bank of India to ensure increased cash flows to the state immediately.


CM also sought relaxation of the Fiscal Responsibility and Budget management (FRBM) rules for Telangana as the state was in the forefront of others with respect to per-capita income. Explaining his reasoning the CM said against the national average of Rs 1.03 Lakhs, Telangana’s per capita income stood at an impressive Rs 1.55 Lakhs. Further, when the growth rate of Telangana state prior to introduction of GST was 21 percent, post GST, it now stands at 16.5 percent which is still at the top of all states in the country.

CM further said that it is not proper to impose income tax on agricultural related professions such as sheep rearing, dairy, fisheries and poultry. Income tax on these livelihoods must be abolished said CM. he also said that while Government employees get revised DA benefit twice a year and benefits from PRC once every five years, farmers are being left to their own devices. He said that there is an urgent need to revise the MSPs.

A power point presentation was also made to Mr Subramanian on Telangana State Initiatives and achievements during the last 44 months. It is mentioned that the Vision of the state is to make it a Bangaru Telangana. The presentation among others mentioned about; state profile, State growth of GSDP, per capita income, growth in own tax revenue saying it is the highest in the country, mobilizing financial resources for development, substantial increase in budget, schemes pertaining to agriculture, welfare measures, on education and residential schools etc.

When Chief Minister explained about KCT Kit scheme saying that it is basically to reduce IMR and MMR as well as prevent pregnant women from going to work and as a gap-bridging activity to save their wage loss, Mr Subramanian evinced keen interest and wanted to have a look at the kit. CM had not only shown as desired by him but also explained in detail about the scheme.


Meanwhile Mr Arvind Subramanian a day after he met Chief Minister KCR posted in Twitter saying that he had a rich and long discussion with him. He wrote that: “Many thanks to Telangana CMO Sri KC Rao. Had a rich and long discussion on several development issues including design of direct benefit transfers to farmers, assistance to pregnant women, irrigation, afforestation and cooperative federalism”.

Sunday, February 18, 2018

తన స్వప్నవృత్తాంతాన్ని తోటి రాక్షసులకు చెప్పిన త్రిజట ..... ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి? : వనం జ్వాలా నరసింహారావు


తన స్వప్నవృత్తాంతాన్ని తోటి రాక్షసులకు చెప్పిన త్రిజట
ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?
వనం జ్వాలా నరసింహారావు
సూర్య దినపత్రిక (19-02-2018)

సీతాదేవి చెప్పిన ఈమాటలు విన్న రాక్షసస్త్రీలు కోపంతో వూగిపోయారు. కొందరేమో రావణాసురుడికి ఫిర్యాదు చేసారు. కొందరేమో, మామాట వినడంలేదు, మరణించే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. మరి కొందరామెను తిరిగి బెదిరించారు. ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడే నిద్రిస్తున్న "త్రిజట" అనే వృధ్ధ రాక్షస స్త్రీ, వీళ్లమాటలకు మేల్కొని, పడుకొనే వీళ్లందరినీ మందలించింది. ఇంతవరకూ చేసింది చాలు, ఇకమాట్లాడడం ఆపుచేయండని వాళ్లను హెచ్చరించింది. సీతాదేవిని, రాముడి భార్యను, జనకరాజు పుత్రికను, దశరథుడి కోడలిని, భుజించే శక్తి వాళ్లెవరికీ లేదని, దూరంగా పొమ్మని అందరినీ గద్దిస్తుంది. ఆమెను బాధించవద్దనీ, తినదల్చుకుంటే ఆమె బదులుగా తనను తినమని అంటుంది. ఈ రాక్షస సమూహమంతా మూలమట్టంగా నాశనమౌతుందని, సీతాదేవి భర్తకు విజయం తధ్యమని కలగన్నాననీ, ఆ కలను తల్చుకుంటే దేహమంతా వణుకుతున్నదనీ, తనకల విషయం వివివరంగా వినమనీ అనగానే రాక్షస స్త్రీలందరూ భయంతో ఆమె చుట్టూ చేరారు. తాను కలలో చూసిన సన్నివేశం  వివరాలను ఇలా చెప్పసాగింది త్రిజట:

"తెల్లటి ఏనుగు దంతంతో తయారై, ఆకాశంలో పయనించగలిగిన పల్లకీని, వేయి హంసలు లాగుతుంటే, తెల్లటి వస్త్రాలు కట్టుకుని, రామచంద్రమూర్తి, లక్ష్మణుడితో కూడి వస్తాడు. సీత అందమైన తెల్లటి చీరె కట్టుకుని, పాలసముద్రంలో, తెల్లటి పర్వతం మీద సూర్యుడితో కూడిన ప్రభలాగా, రాముడితో వుండగా చూసాను. నాలుగు దంతాల కొండలాగున్న ఏనుగుపై లక్ష్మణుడితో రాముడు పోతుండగా చూసాను. (కలలో ఎడ్లను, ఏనుగులను, మేడలను, కొండ శిఖరాలను, కాచే, పూచే చెట్లను ఎక్కడం, మలం పూసుకోవడం, ఏడ్వడం, చావడం, పొందరాని దానితో పొందడం చూస్తే శుభ సూచకమంటారు)

         "తెల్లటి వలువలు, పూదండలు ధరించి, ధీరుల్లో శ్రేశ్ఠులైన రామలక్ష్మణులు, చిగుళ్ల లాంటి పాదాలున్న సీత పక్కన సంతోషంతో వుండగా చూసాను. అదిచూడగానే నా గుండెలు పగిలాయి. ఆపర్వత శిఖరం మీద ఆకాశాన్ని తాకుతున్న ఏనుగుపై, రాముడి తొడమీద సీతాదేవి కూర్చొని వుంది. సూర్యచంద్రులను తాకుతున్నదా అనిపించింది. (కలలో సూర్య మండలం కానీ, చంద్ర మండలం కానీ చేతుల్తో పట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తే, వాడికి గొప్పరాజ్యం లభిస్తుంది). రాజకుమారులైన రామలక్ష్మణులు, చంద్రుడిలాంటి ముఖమున్న సీతాదేవి, స్పష్టంగా భద్రజాతి ఏనుగుపై కూర్చొని లంకమీద ఆకాశాన వున్నట్లు కలగన్నాను. ఎనిమిది మేలుజాతి ఎడ్లను కట్టిన రధమెక్కి రామచంద్రుడు ఈ సీతాదేవితో రావడం చూసాను."

"సూర్యకాంతిగల పుష్పక విమానం ఎక్కి రామలక్ష్మణులు, ఉత్తరదిశగా సీతతో పోతుంటే చూసాను. విష్ణుపరాక్రముడు, మహాబుధ్ధిశాలి, శ్రీరామచంద్రమూర్తి, సీతతో, తమ్ముడితో వుండగా చూసాను. ఇది నిజమవుతుందనిపిస్తున్నది". (స్వప్నక్రమం: రామలక్ష్మణులు పల్లకీలో సీతను వెతుకుతూ లంకకు వస్తారు. లంక దగ్గర పాలసముద్రంలో ఒక తెల్లటి కొండ దగ్గరకు రాముడు వచ్చి చేరుతాడు. సీతకూడా ఆ కొండ దగ్గరే వుంది. రామలక్ష్మణులు పల్లకి దిగి ఏనుగునెక్కి సీత దగ్గరకొచ్చారు. సీతకూడా ఏనుగునెక్కి పెనిమిటి తొడపై కూర్చున్నప్పుడు సూర్యచంద్రులను తాకుతున్నట్లుగా వుంది. ఈవిధన్గా వాళ్లు లంకకు ఆకాశమార్గాన వచ్చి, ఏనుగు దిగి, ఎనిమిది ఎడ్లు కట్టిన రధంపై కూర్చుని, లంకకొచ్చి, పుష్పకవిమానం ఎక్కి ఉత్తరదిశగా పోయారు)


"పాపాత్ములు స్వర్గం దగ్గరకు ఎట్లా పోలేరో, అట్లే దేవరాక్షస సమూహాలు యుధ్ధరంగంలో, శ్రీరాముడిని సమీపించలేవు. రావణుడు ఒంటికి నూనె పూసుకుని, నూనె త్రాగుతూ, గన్నేరు పూల దండలు మెళ్లో వేసుకుని, ఎర్రబట్టలు కట్టుకుని, బోడితలతో, నల్లబట్టలు ధరించి, పుష్పక విమానం నుండి ఒక ఆడది ఈడుస్తుంటే, నేలపైబడి బాధపడ్తుంటే చూసాను. గాడిదలు కట్టిన రధం మీద, ఎర్ర పూదండలు వేసుకుని, ఎర్రగంధం పూసుకుని, పిచ్చివాడిలాగా నూనె త్రాగుతూ, గంతులేస్తూ, గాడిదమీద దక్షిణ దిక్కుగా పోతుంటే చూసాను. గాడిదమీద పోతున్న వాడల్లా తలకిందులుగా పడిపోతాడు. పడి, భయంతో దిగ్గునలేచి, తెల్లబోయి, మత్తుతో వికలుడై, భయపీడితుడై, వాగుతూ, బట్టలిప్పేసి, దిక్కుతోచక, భయంకరమైన, అసహ్యమైన బురదలో పడిపోవడం చూసాను. కాళి అనే ఓ స్త్రీ ఎర్రగుడ్డేసుకుని, బురద పూసుకుని, వాడిమెడను కౌగలించుకుని, రాక్షసరాజును దక్షిణదిక్కుగా ఈడ్చుకుంటూ పోతుంది."

"కుంభకర్ణుడి పైకూడా ఇలాంటికలే కన్నాను. రావణుడి కొడుకులు నూనెలో మునగడం చూసాను. పందిపై రావణుడు, మొసలిపై ఇంద్రజిత్త్తు, ఒంటెపై కుంభకర్ణుడు దక్షిణదిక్కుగా ప్రయాణం చేయడం చూసాను. ఒక్క విభీషణుడు మాత్రం తెల్ల గొడుగు, తెల్ల బట్టలు, తెల్లగంధం పూతతో, ఆటపాటలమధ్య, మేఘధ్వనిగల ఒక పెద్ద ఏనుగునెక్కి నలుగురు మంత్రులతో ఆకాశ మార్గంలో పోతుంటే చూసాను. ఎర్రగుడ్డలు, ఎర్రమూల్యాలు ధరించి మేళతాళాలతో వుండగా చూసాను. విరిగిన గోపురాలతో వున్న రావణరక్షణలోని లంక సముద్రంలో పడుతుంటే చూసాను. రాముడికి భృత్యుడైన ఓ కోతివచ్చి లంకను కాల్చి బూడిదచేయగా చూసాను. ఏడుస్తున్న ఆడవాళ్లు నూనె త్రాగి లంకలో వేడి బూడిదలో పడిపోవడం, కుంభకర్ణుడు, ఇతర రాక్షసులు పౌరుషం పోయి, పేడమడుగులో పడుతుంటే చూసాను."

Tuesday, February 13, 2018

TRS key role in coalition of regional parties at centre : Vanam Jwala Narasimha Rao


TRS key role in coalition of regional parties at centre
Vanam Jwala Narasimha Rao
Media is abuzz with reports that the General elections will be held in the next September or December. Even if they are held on schedule it will be four months after December. It is certainly no cakewalk for Modi to come back to power. There is every possibility that a non-NDA, non-UPA coalition of aligned or non-aligned regional parties may come to power at the center in which TRS would probably play key role.
Following 2014 Lok Sabha Elections ten small and marginal parties in addition to Shiv Sena (18 members) and TDP (16) supported the BJP which has a strength of 280 on its own. There are however 32 namesake parties in the NDA. In the Opposition, the Congress has 46 MPs, AIADMK 37, Trinamool Congress 33, BJD 20 and TRS 12. Prime Minister Modi has proudly declared that the BJP is in power in 19 States, which is higher than the Congress in 18 States during the Prime Ministership of Indira Gandhi. 
While this is the present scenario, in the next general elections, there is every possibility of a non-NDA, non-UPA coalition government of regional parties at the Centre. The regional political parties would prefer a Prime Minister candidate of their choice from among themselves than supporting the candidature of someone either from the BJP or Congress. Everyone is busy drafting their own strategies. The BJP and Congress parties would like to contest on their own, win as many seats as they can and then think of alliance after the polls.
The reason for this as far as the BJP is concerned is to safeguard itself against the anti-incumbency factor. Due to its policies of demonetization and GST the BJP having bought the wrath of the people is pushed to the corner of defeat. Hence the BJP think tank believes that it should contest the polls on its own and try for an alliance after the polls leaving the alliance partners try their luck independent of BJP. NDA allies are also of the same view and they want to be away from the BJP shadow. If the polls are held either in 2019 or before the schedule in advance as is being reported in the press, regional parties have their way is what the political analysts opine.
Several pertinent changes took place in the election scenario during the last seven decades, since the first general elections. These need to be viewed from different angles. One major development that is perceptibly noticed is the progression of regional parties over a period gradually and they are literally ruling the roost. The regional parties, which were having their presence in a state or two in the beginning, have virtually spread over majority of the states and are able to win large number of Parliament seats too.  The percentage of votes polled by the regional parties is far more than that of the national parties. As against the deteriorating national parties influence at the national level the regional parties are gaining ground and influence. To comprehend the impact of this phenomenon on the forthcoming elections it needs a deep-rooted analysis considering certain elementary issues.
whilst from one side the national parties are weakening day-by-day and from the other side the regional parties are gaining strong hold, it may not be possible for the national parties to secure majority seats to form government at the Centre on their own. They cannot even reach the magic figure. Hence there is no option left for the national parties to have alliance with the regional parties. In which case the question is, would the alliances be before or after the election? In 2009 elections, the alliance took place after the polls. If the alliance is before the poll the survival of the alliance is better than if it’s done later since it will be subjected to threats, black mail etc.
Both NDA’s government from 1999 to 2004 and the UPA government from 2004 to 2014 survived full term despite frequent threats of instability. In 2009 the UPA government had to face the political uncertainty due to problems created by the regional parties. In 2014, since BJP got the required majority on its won it had no problem in Lok Sabha but had to face a tough time in Rajya Sabha and must depend on others where it is not in majority.
In seven decades of Indian Political history when regional parties started dominating over national parties, the election scenario had undergone drastic transformation. Election after election the number of political parties has been on the increase. In 1952 General Elections, only 55 political parties were in the fray whereas the number went up to 370 by 2009. In 1957 only 19 parties were in fray and it was the highest in 2009 polls and the number may grow further in the next elections. Among the 55 parties that were in the fray in the first general elections, 18 were state level parties, 29 registered and just 8 were national parties. The number of national parties contested in 2004 elections was reduced to a meagre 6 out of a total of 230 and at the same time there were 36 regional and 188 registered parties in the fight. This means while the number of regional parties is on the increase that of national parties is on the decrease. 22 parties had representation in the first Lok Sabha whereas the number had gone up to 37 parties after the 2009 elections.
The regional parties who took birth fighting against the national parties in the State Assemblies have now grown to a level where they can dictate terms to the national parties. In States like Tamil Nadu, the fight is between the two regional parties and the national parties have no role to play. The percentage of votes polled for the national parties is much less than that of the regional parties which is visible more from 1996 onwards. The BJP, which secured majority in 2014 could poll just 31 percent of votes and with its allies it is only 38 percent. The Congress polled 19.3 percent on its own and together with its allies it is 23 percent. Both the BJP and Congress together got only 50 percent of votes while the rest is that of the regional parties.
Regional parties which could secure 11.2 percent in 1984 improved to 28.4 percent by 2009 and 50 percent by 2014. This goes without saying that in the next polls, the national parties will not get more than 250 seats. The voters feel that regional parties are better, and not only the states should be ruled by them but also should have enough strength to dominate the national scenario at the center.
This proves that in the next general elections, regional parties will rule the roost and will leave no stone unturned to form government at the center on their own. The regional parties put together may win more than 250 seats and if they form into a separate front, the national parties will get into problems. The government at the Centre after the next general elections will be a coalition of regional parties and the TRS is going to play a key and crucial role in its formation and survival.

Monday, February 12, 2018

Exodus into TRS is an out-and-out inevitability :Vanam Jwala Narasimha Rao


Exodus into TRS is an out-and-out inevitability
Vanam Jwala Narasimha Rao

Thousands of persons belonging to different political parties, organizations, elected representatives and different sections of the society are joining the Telangana Rashtra Samithi. This is an out-and-out inevitability of political reunion and polarization. At a time when a new state has emerged thanks to decades of people’s struggle and movement led by KCR and at a time when a strong foundation is laid for achieving the dream of Golden Telangana, it is but natural, that persons elected on different party tickets joining the TRS.  For those who call it unethical, it simply means, that they do not understand the basic principles and essence of political reunion and polarization.  The reason for switching over allegiances to TRS stems from the fact that they are being fascinated to the government, to the chief minister, to his welfare and development schemes and the way CM is guiding the State towards the path of golden Telangana. Another factor is that, the political parties of those elected representatives joining TRS, have failed miserably to play the role of true opposition required in a democratic set-up. And hence, these leaders have no option but leave the party.

Chief Minister K Chandrashekhar Rao repeatedly says, that, there were conspiracies and plots to break the formation of separate Telangana state all through the Telangana Statehood movements. Even after formation of the state, there were conspiracies too, to destabilize the newly formed state and hence there is a need for polarization and reunion of political process. Conspiracies were hatched against Telangana right from the 1969 movement spearheaded by Dr Marri Channa Reddy to 2014 when the state was formed following the second stage movement led by K Chandrashekhar Rao. If one studies the background and context of these movements, it would be clearly understood that switching of loyalties is not for mere political necessity but for a political polarization and reunion of political forces from a cross section. The strategy is to rebuild and stabilize the State.

In 2001, KCR all alone begun his movement with the sole aim of achieving the Telangana State. Later, some friends and likeminded joined him. KCR had held discussions with everyone on the strategy to take forward the movement. He also elicited the opinion of those who participated in the Telangana struggle in 1969 and they shared their experiences with him. He had explained to them his strategy of realizing the State through peaceful, democratic and political actions. But they disagreed with him and felt that with such a strategy Telangana State cannot be achieved. They wanted 1969 type of aggressive agitation, which KCR opposed. He asked them a simple question, “Do you want State fight or street fight” and told them in no uncertain terms that he preferred State fight but not the street fight. He also made it clear to them that by mere Jai Telangana slogan shouting, state will not be formed. It is possible only through diplomatic and strategic line of action said KCR. He had clarified then to them that the Telangana movement led by him was not against Andhra people as such and there will not be slogans like “Andhra Go Back” in this movement. He said, “we need a separate State for our share of waters, funds and employment opportunities but not against anybody.” He held thousands of hours discussions and brain storming sessions and told them Telangana State would be achieved through conviction and it will also be based on how the entire movement is conducted. He said if the entire Telangana society is pulled at one side, the state’s formation is possible. Finally, they understood the strategy of KCR and rallied behind him.

When Telangana Statehood movement picked up momentum, the then AP CM Chandrababu Naidu and some sections among Andhras have tried their best to water down the movement. They tried several methods and conspiracies and adapted a four-pronged strategy. Towards the strategy of divide and rule, they tried to divide the Telangana society. They resorted to character assassination of the leader leading the movement thereby trying to infringe at his credibility among the people. Then they spread falsehoods through the media. Lastly, they tried to crush the movement with the power that they had being in the government.

After 2004 elections KCR became the union minister and spent a lot of time in Delhi talking to all the political parties and convincing them for a separate state. He managed to get support for the Telangana formation from 36 political parties. He had meetings with CPI’s AB Bardhan and with BSP’s Mayawati. He had circulated a CD cut depicting the injustices meted out to the Telangana region, its agony to all the leaders in New Delhi. The CDs were sent to each MP, each political party. Everyone understood the agony of Telangana but were not sure about its formation due to the past experiences.

Late Dr Marri Channa Reddy who led the 1969 movement was a great leader from Telangana and he had taken the movement to its zenith. His movement became an inspiration to the second movement launched by KCR. Indira Gandhi became a mass leader in 1970-71. As Prime Minister she visited 30 to 40 countries and explained to them how she wants to liberate the then East Pakistan and later Bangladesh was formed. In the next election, Indira Gandhi swept the polls in the country except in Telangana where the Telangana Praja Samithi contested against the Congress and won 11 MP seats. Dr Channa Reddy went with these MPs to Indira and requested for conceding the separate State.

Indira Gandhi who sought the opinion of veteran CPI leader Late SA Dange was advised against giving way separate Telangana state as it would lead some other regions in the country demanding the same. When separate Telangana state became impossible there was pressure on the TPS leadership and several of them wanted to join the Congress. But Dr Channa Reddy sought some safe guards from Indira Gandhi and merged the TPS with the Congress. To label Dr Channa Reddy as Telangana traitor was again part of the conspiracy hatched by certain Andhra leaders and their media organizations.

Conspiracies by Andhras have been continuing since Dr Channa Reddy’s time till date. They wanted to destabilize the newly formed State after June 2,2014 and predicted that the new state would fail. Futile attempts were made to impose the President’s rule. When AIMIM declared its support, the TRS support grew to 70 members in the legislative Assembly and several others came forward with their support and continuing to extend their support. Now TRS strength has reached 90 in the House providing political stability. TRS party and its government strengthened from those joining it from other parties. Telangana should be benefitted from all quarters. People are not allowed to join for the silly political reasons. Under the present circumstances, all those sections seeking development of the State should come together and work for the welfare of the state. Telangana State has now achieved political and economic stability. This process should go on. Hence polarization is an out-and-out inevitability and the need of the hour.

Sunday, February 11, 2018

రాక్షసస్త్రీలకు పరుషంగా జవాబిచ్చిన సీతాదేవి ..... ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి? : వనం జ్వాలా నరసింహారావు


రాక్షసస్త్రీలకు పరుషంగా జవాబిచ్చిన సీతాదేవి
ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?
వనం జ్వాలా నరసింహారావు
సూర్యదినపత్రిక (12-04-2018)

దుఃఖంతో పరితపిస్తున్న సీత రాక్షస స్త్రీలతో ఇంకా ఇలా అంటుంది:
"నీచుడైన రావణుడు నాకు ఏడాది గడువిచ్చాడు. అదివాడి చావు గడువు. అదిదగ్గర పడ్తున్నది. ఆ గండం తప్పించుకోవడం, మీ రాక్షసులకు తెలవదు. ఉత్పాతం ఇప్పుడే పుట్తున్నది... చూస్తుండండి. ధర్మ మార్గంలో అపాయం తప్పించుకోవడం తెలియని మూఢరాక్షసులు, ఈ కీడుమూడింది నావల్లనేనని, రావణాసురుడి భోజనానికి నన్ను హింసించి పంపుతారేమో! ఆమాత్రం కీడుతప్పదు. రాముడు తమను చంపుతుంటే, వాళ్లు నన్ను చంపుతారు. నా ప్రాణేశ్వరుడు  దయాశీలి, తామర రేకుల్లాంటి కళ్లున్న రామచంద్రమూర్తినే విడిచి ఏడుస్తున్న నన్ను మీరేంచేసినా, నేనేంచేయగలను?"

"ఈ లంకలో నేనింకా బ్రతికే వున్నాననీ, తనకై విలపిస్తున్నాననీ, రామచంద్రమూర్తికి తెలియదేమో! లక్ష్మణుడైనా చెప్పేవాడే! భూమండలమంతా గాలించక ఎట్లావూరుకుంటాడు? ఒకవేళ నాపై శోకంతో అడవిలో మరణించాడేమో! ఇక నేనేం చేయాలి? రామా! రామా! అని నేనిక్కడ అంగలారుస్తున్నానుకదా! రాముడితో సాంగత్యం నాకుమంచిదా, ఆయనకు మంచిదా? శ్రీరాముడు పరమాత్ముడు, జీవాత్ములందరికంటే గొప్పవాడు. ఆయన స్వరూప-స్వభావాలు, జీవాత్ములకంటే వుత్తమమైనవి. ఆయన సర్వజ్ఞుడు. తానెవరెవరి విషయంలో ఎట్లాప్రవర్తిస్తే బాగుపడతారో, అలానే చేస్తాడు. జీవకోటిని వుధ్ధరించడంలో సర్వదా ఆసక్తి వున్నవాడు. రాజులందు ఋషిలాంటివాడు. జీవకోటులను పాలించే వాడు. ఇట్టిసదాచార సంపత్తిగల రాముడి ఆజ్ఞకు లోబడిపనిచేసే దాన్ని నేను. ఆయన విషయంలో పొరపాటుచేసి దారితప్పనూ వచ్చు. ఇలాంటి నావలన ఆయనకేం లాభం? నామేలుకోరి నేనే ఆయన్ను సేవించాలి. నేనుసేవించకున్నా ఆయనకొచ్చే లోపంలేదు."

"రామచంద్రమూర్తి రాజు కాబట్టి ఎదురుగా వున్నవారిని ఎక్కువగా ప్రేమించడం, చాటునున్న వారిని మర్చిపోవడం జరగవచ్చు. అందువల్ల ఎదురుగా వున్నప్పుడు నన్నెంత ప్రేమించినా, కనుమరుగైన నన్ను మర్చిపోయాడేమో! అందుకే వెతికే ప్రయత్నంకానీ, ఇక్కడకొచ్చే ఆలోచనకానీ చేయడం లేదేమో! రామచంద్రమూర్తి కృతఘ్నుడుకాడే మర్చిపోవడానికి! ఒక్క ఉపకారంచేసినా ఎల్లప్పుడు గుర్తుంచుకుంటాడే! అట్టివాడు నన్ను మర్చిపోతాడా! చాటుగా వున్నప్పుడు, ఎదురుగా వున్నప్పుడు, వేరేలాగా నేను వుండవచ్చునుకాని రాముడలాంటివాడుకాదే!"

"అంత ప్రేమ నీపైనున్న భర్త ఇంకారాలేదని అంటున్నావా రాక్షసీ! అది ఆయన లోపంకాదు. నన్ను ఆయన అనుగ్రహించేటంత మంచిగుణాలు నాలో లేవేమో! ఉన్నా ప్రారబ్ధవశాన్న పుణ్యఫలం చెడిపోయిందేమో! ఆకారణంతో నాభర్తనుండి నేను వేరైనానుకాని ఆయనకు నాపై దయలేకకాదు. ఆయన నన్ను మరువనూలేదు. దోషమెవరిదైనా ఎందుకు రాలేదంటే, ఏంచేస్తావిప్పుడంటే, ఒకటే సమాధానం. అటువంటి శూరుడు, ధైర్యసాహసాలు కలవాడు, శత్రుసంహారకుడు, కళ్యాణగుణధనం కలవాడు, గొప్పస్వభావం, గొప్ప మనసున్నవాడు, మిగుల గంభీరుడు, త్యాగైన శ్రీరామచంద్రమూర్తిని విడిచి బ్రతకడంకంటే చావడమే మేలు."


"రామచంద్రమూర్తి ఎందుకురాలేదంటే దానికి రెండు కారణాలున్నాయి. బహుశా కందమూలాలు తిని, శస్త్రాస్త్రాలు వదిలి, నా ఎడబాటువల్ల కలిగిన దుఃఖంతో, అవమానంతో, శోకతప్తులైన అన్నతమ్ములిద్దరూ మరణించైనానా వుండాలి. వంచకుడైన రావణుడు నీతిమంతులైన రామలక్ష్మణులను మోసగించి చంపించైనా వుండాలి. వారు మరణించి వుండి రాలేకపోయారేకాని, జీవించి వుంటే వచ్చేవారే! ఇంత దుర్దశలకు పాల్పడి ఇంత కష్టమనుభవిస్తున్న ఈనీచురాలికి చావే సుఖం. అయినా యముడికి నామీద దయలేదు. ఏం చేయాలి?"

మనస్సును, ఇంద్రియాలను జయించి, శీతోష్ణాలు, సుఖ-దు:ఖాలు, లాభనష్టాలు, అనే విషయాలను త్యజించి, ప్రియమైనా, అప్రియమైనా, మనస్సు దగ్గరకు రానీయక, సుఖంకలిగితే సంతోషించక, దుఃఖం కలిగితే బాధపడక, ఎటువంటీ దిగులులేని మునీశ్వరులెంత పుణ్యాత్ములోకదా! దేహాభిమానం వుంటే సంతోషం, భయం రెండూ కలుగుతాయి. శుభకరాలైన గుణాలున్న మునులకు మ్రొక్కాలి. ఆత్మ జ్ఞానముండి  నాకు ప్రియుడైన, సద్గుణవంతుడిని, రామచంద్రమూర్తిని, విడిచి, ఆత్మజ్ఞానంలేక, నాప్రీతిపాత్రుడుకాక, దుర్గుణాలున్న పాపపు రావణుడికి స్వాధీనపడి బ్రతకడంకన్న చావనైనా చస్తాను" అని రాక్షసస్త్రీలకు పరుషంగా జవాబిస్తుంది సీతాదేవి." ఆత్మహత్య మహాపాపం అంటారు. అలా బలవన్మరణం చేసినవారికి మైల, మృతాశౌచం పట్టకూడదంటారు. అలాగే అగ్నిసంస్కారం కూడా చేయకూడదట. నీళ్లు విడవకూడదట.

         (లంకానగర పతనం గురించి, రాక్షసనాశనం గురిన్చి, సీతాదేవి తనకు భూమ్యాకాశాలలో కనిపించిన శకునాలను బట్టి చెప్పింది. ఉత్పాతచిహ్నాలు అరిష్ట సూచకాలు. రామదర్శన భాగ్యం కలిగిన జనులు ధన్యులని చెప్పాలి. సంసారమందున్న భక్తులు ఎట్తిరూపంలో భగవంతుడిని చూడదల్చుకున్నారో, పరమపదంలో కూడా అట్టిరూపంలోనే చూడగల్గుతారు. సీతారాములను సేవిస్తూ ముక్తులయ్యేవారికి, పరమపదంలో భక్తులకు, భగవంతుడు సీతారామమూర్తిగానే కనపడతాడు. "జీవాత్మ"లు భగవంతుడిని సేవించడం తమ మేలుకొరకే గాని, ఆయన్ను వుధ్ధరించడానికి కాదు. "జీవాత్మ"లు సేవించనంత మాత్రాన ఆయనకు వచ్చిన లోటేం లేదు. జీవాత్మలు భగవంతుడి విషయంలో ఎన్ని అపచారాలు చేసినా, భగవంతుడట్లా చేయడు. దూరంగా వున్నంత మాత్రాన బిడ్డలను తల్లితండ్రులు మర్చిపోతారా? అట్లానే భగవంతుడు.)