Sunday, July 30, 2017

లంక బహుముఖ ఐశ్వర్యానికి మురిసిపోయిన హనుమ ....... ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి? : వనం జ్వాలానరసింహారావు

లంక బహుముఖ ఐశ్వర్యానికి  మురిసిపోయిన హనుమ
ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?
వనం జ్వాలానరసింహారావు
సూర్య దినపత్రిక (31-07-2017)

చీకటనేది రాకుండా వుండేందుకై, నవరత్న ఖచిత ఇండ్ల సముదాయంతో నిర్మించిన లంకానగరంలో ప్రవేశిస్తున్న కోతిని లంకాదిదేవత లంఖిని తన సహజ రూపంతో చూసింది. అదే సమయంలో ఆమెనూ చూసాడు హనుమంతుడు. తక్షణమే కోపంతో వూగిపోతూ అసహ్యమైన  ముఖాన్ని, భయంకరమైన రూపాన్ని, దాల్చిన “లంక” హనుమంతుడికి అడ్డంగా నిల్చి గర్జిస్తూ, “నువ్వెవరివి? ఎందుకొచ్చావు? నీవు చావక ముందే చెప్పు” అని ప్రశ్నించింది. ఎల్ల వేళల, అన్ని ప్రదేశాలలో, రావణుడి సేనలతో రక్షించబడుతున్నలంకా నగరంలోకి దేవతలే ప్రవేశించలేనప్పుడు ప్రవేశించినా బ్రతకలేనప్పుడు, హనుమంతుడేలా రాగాలిగాడని నిలదీస్తుంది.

          "సరే నాసంగతి తర్వాత చెప్తాను. వికారపు కన్నులతో, లంకా నగర వాకిట్లో వున్న నీవెవ్వరవు? ఇక్కడెందుకున్నావు? నాకెందుకు అడ్డుపడ్తున్నావు? ఊరంటూ వుంటే ఎవరో ఒకరు రాకుండా వుండరు కదా!" అని ఎదురు ప్రశ్న వేస్తాడు ఆంజనేయుడు. ఆమాటలు విన్న "లంక" మండిపడి, మారుతిని చూసి కోపంతో, భయంకరంగా మాట్లాడడం మొదలెట్టిందీవిధంగా:

          "రావణాసురుడి ఆజ్ఞను శిరసావహించి, ఈపట్టణాన్ని ఎల్లవేళలా రక్షిస్తున్నాను. నాకళ్లు కప్పి నువ్విందులోకి రాలేవు. అది సాధ్యపడే విషయం కాదు. ఓ కోతీ, నువ్విప్పుడే చస్తావు. నేనే లంకనురా! ఇది నాసంగతి. మరి నువ్వెవరివో చెప్పు."

          "లంకిణి" మాటలకు ఏ మాత్రం అధైర్యపడలేదు హనుమంతుడు. స్త్రీ ఆకారంలో వున్న ఆమెను చూస్తూ, ఏమాత్రం సందహించకుండా: "సైన్యంతో, ప్రాకారాలతో, గోపురాలతో, వెడల్పైన ఇండ్ల ముంగిళ్లతో, తోటలతో, అందంగా వున్న, ఈ లంకను చూసిపోదామన్న కోరికతో వచ్చాను" అని చెప్పాడు. తనను గెలవకుండా ద్రోహబుధ్ధిగల హనుమంతుడు రావణుడు రక్షించే లంకా నగరంలోకి ఎట్లా పోతాడో చూస్తానని కఠినంగా అంటుంది లంకిణి. ఏదేమైనా తాను లంకను చూసి శీఘ్రంగా వచ్చిన దారిలోనే పోతానన్న హనుమంతుడిపై మండిపడుతూ, భయంకరమైన ధ్వని చేస్తూ, అరచేత్తో ఆయన్ను కొడుతుంది. దెబ్బతిన్న మారుతి, కేకపెట్తూ, ఆడదానిపై తన ప్రతాపం ఎందుకు చూపాలని అనుకుంటూ పెద్దగా కోప్పడక, తన ఎడమచేతి పిడికిలితో లంకిణిని పొడుస్తాడు.

ఆ మాత్రం పిడికిటి పోటుకే, లంకిణి నోరు తెర్చుకుని, నేలమీద పడిపోయింది. హనుమంతుడు దాన్ని జాలిగా్, దయతో చూశాడు. లంకిణి గర్వమణిగి హనుమంతుడితో: "వానరేంద్రా!నన్ను రక్షించు. నామీద దయ చూపు. నువ్వు చాలా పరాక్రమవంతుడవు. బలవంతులు స్త్రీలను చంపరాదన్న నీతికి కట్టుబడ్తారు. నేనే "లంకిణి" ని. యుధ్ధంలో సాహసంతో, బలపరాక్రమాలతో, నన్నే గెలిచావు. నీకు రాక్షసులు ఇక అడ్డమా? లంకా నగర ప్రతిష్ఠ సమయంలో నాకు బ్రహ్మదేవుడు వరమిస్తూ, సీతాదేవిని వెతికేందుకు వచ్చే కోతి నిన్నెప్పుడు గెలుస్తాడో, అప్పుడే లంక నాశనమౌతుందని చెప్పాడు" అంటుంది.

          తాను సత్యం చెప్తున్నాననీ, బ్రహ్మ దేవుడు యదార్ధం చెప్పాడనీ, ఆయన మాటలు తప్పు కావనీ, సీతాదేవి కారణాన రాక్షసులకు, రావణుడికి చావు మూడిందనీ, హనుమంతుడు నగరంలోకి పోయి పట్టణమంతా కలియతిరిగి, తన ఇష్ఠ ప్రకారం చేయదల్చుకున్న పనులన్నీ చేయవచ్చని హనుమంతుడికి చెప్తుంది లంకిణి. పతివ్రతల శాపానికి గురైన లంకలోకి ప్రవేశించి సీతను చూసేందుకు కోరిక తీరేవరకు సుఖంగా లంకలో తిరగమని కూడా సలహా ఇస్తుంది.


          లంకలో ప్రవేశిస్తున్న హనుమంతుడికీ, అడ్డుతగిలిన లంకిణికీ, యుధ్ధం జరుగుతున్నప్పుడు, వారు కొట్టుకున్టున్నప్పుడు, ఆకేకలు వూళ్లో వున్న రాక్షసులకు ఎందుకు తెలియలేదని సందేహం రావచ్చు. గ్రామదేవతల గుళ్లు ఊరిబయట వుంటాయి. వూళ్లోకి రావటానికి వీల్లేని వ్యక్తులను, పొలిమేరదాటకుండా చేసేటందుకే వీరు అక్కడ కాపలా కాస్తుంటారని శాస్త్రం చెప్తున్నది. లంకిణికి, హనుమకు మధ్య జరిగిన గొడవ వూరిబయట జరిగింది. అదీ రాత్రివేళ. వూళ్లోవారి అరుపుల మధ్య ఇవి వినపడే అవకాశం లేదు. మరో విషయం, ఎవ్వరూలేని ప్రదేశం గుండా లంకలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేసాడు హనుమండు. ఇకపోతే , హనుమంతుడు చెప్పక పోయినప్పటికీ, బ్రహ్మదేవుడి మాటలను గుర్తుచేసుకున్న లంకిణి, హనుమంతుడు సీతాదేవికొరకే వచ్చాడని నిర్ధారించుకుంటుంది.

          ("లం" అనేది పృధివీ బీజాక్షరం. కాబట్టి పృధివీతత్వాన్ని తెలుపుతున్నది. అది కలది "లంక". లంకంటేనే "దేహం". హనుమంతుడు లంకను జయించాడంటే, తనలోని ఆత్మను వెతికేవాడు, మొదట దేహాన్ని జయించాలన్న అర్ధం స్ఫురిస్తున్నది. దేహాన్ని జయించనివాడికి ఆత్మావలోకనం జరగదు).

రాక్షస సంచారం లేని ప్రదేశం ద్వారా హనుమంతుడు లంక లోనికి ప్రవేశించాడంటే, లంకా పరాజయం (లంకిణీ పరాజయం) రాక్షసులకు తెలిసే అవకాశం లేదనుకోవాలి. శతృ స్థానాలలోకి దొడ్డిదారి ("అద్వారం") నుండే ప్రవేశించాలన్నది రాజనీతి. హనుమంతుడదే పనిచేసాడు. జరాసంధుడితో యుధ్ధం చేసేందుకు పోయిన కృష్ణ, భీమార్జునులు అదే పని చేసారు.

          (ఇలా చేయడం వెనుక "ముముక్షు" వైన "యోగి" చర్య ఎలా వుండాలో సూచించ బడింది. వివరం లోకి పోతే: "ఆత్మావలోకన పరుడు" సత్య విక్రముడై వుండాలి. "సత్యం" అంటే, "అహింస, సత్యం, అస్తేయం, బ్రహ్మచర్యం, అపరిగ్రహం" అనే "యమము" లన్నింటికీ ఉప లక్షణం. ఆత్మ, సత్యం వల్ల, తపస్సు వల్ల, జ్ఞానం వల్ల్, బ్రహ్మచర్యం వల్ల లభిస్తుంది. ఇవన్నీ హనుమంతుడిలో వున్నాయి. కాబట్టి "సత్యం" అనేది అన్నింటికీ ఉప లక్షణం. బలహీనులకు "ఆత్మ" లభించదు. "లంక"నే దేహం ప్రకృతి పరిణామం. అది కామ రూపిణి. "లంక" శబ్దానికి "రంకుటాల" అనే అర్ధం కూడా వుంది. ఈ జీవుడిని యీ జన్మలో అనుసరించిన దేహం, మరో జన్మలో మరో జీవుడిని ఆశ్రయిస్తుంది. అంటే యీ దేహం రంకుటాల లాంటిది. తపస్సుతో దేహాన్ని గెలవాలే కాని సౌమ్య మార్గంలో కాదు. నశించేది దేహం. దేహంలోకి పోయేందుకు "నవ" ద్వారాలున్నాయి. ఆత్మలో మనస్సు పోవడానికి యీ ద్వారాలు పనికి రావు.)

          శత్రు దేశంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఎడమకాలు ముందుంచాలి. కాబట్టి సుగ్రీవుడి మేలుకోరి శత్రు స్థావరం చేరుతున్న హనుమంతుడు ఆ పద్ధతినే అనుసరిస్తాడు. మేలుకోరేవారింట్లోకి పోయేటప్పుడు కుడికాలు ముందుంచాలని అంటారు. ఊళ్లోకి పోయ్యేందుకు పూలతోను, ముత్యాలతోను, అందంగా కనిపిస్తున్న రాచబాటకు చేరిన హనుమంతుడు, మనోహరమైన ఆ పట్టణాన్ని నాలుగు దిక్కులనుండి చూసి, దాని బహుముఖ ఐశ్వర్యానికి  మురిసిపోయాడు. విశేషంగా ధ్వనిస్తున్న వీణానాదంతో, మేళ, తాళ ధ్వనులతో, పకపక నవ్వుల అతిశయంతో, వజ్ర వైడూర్యాలు నిండిన ఇళ్లతో, తెల్లని మేఘకాంతి కల్గి అతిశయ మహిమగల "స్వస్తికం", "పద్మం", "వర్ధమానం"అనే ఆకారాలున్న రాక్షస గృహసముదాయాలతో, చిత్రమైన మాల్యాలతో, భూషణాలతో, కాంతివంతమైన లంకా నగరాన్ని చూసాడు హనుమంతుడు. చూసిన వెంటనే సుగ్రీవుడి మేలుకోరి రామకార్యార్ధమై లోనికి పోయేందుకు ప్రయత్నిస్తూ సంతోషిస్తాడు.


Friday, July 28, 2017

The ‘typically’ American Boston Brahmins : Vanam Jwala Narasimha Rao

The ‘typically’ American Boston Brahmins
Vanam Jwala Narasimha Rao
The Hans India (31-07-2017)

On seeing the “Brahmin” brand ladies’ handbags in a mall in the San Francisco (USA) shopping centre, my curiosity took to me to find out whether there is a reference to Brahmin in USA. One of my FB friend gave a hint about Boston Brahmin. Here is some juicy backgrounder that is interesting and outright enjoyable.   

The term Brahmin refers to the highest-ranking caste of people in the traditional caste system in India, is perhaps, what we all, the Indians, know. But in the United States, it has been applied to the old, wealthy New England families of British Protestant origin which were influential in the development of American institutions and culture. While some 19th-century Brahmin families of large fortune were of bourgeois origin, others were of aristocratic origin.

The Boston Brahmin or Boston elite are members of Boston's traditional upper class. They form an integral part of the historic core of the East Coast establishment, along with other wealthy families of Philadelphia, New York City, Virginia and Charleston.Oliver Wendell Holmes Jr who was a lieutenant in the Harvard brigade and belongs to Boston, coined the phrase Boston Brahmin in 1861 in his novel Elsie Venner, describing Boston’s aristocracy as the ‘Brahmin Caste of New England.’ They believed destiny had set them apart to create a shining city on a hill. Many Brahmin families had made their fortunes as merchants and financiers before Holmes published his novel. If you hadn’t made your money by then, the only way into the caste was to marry into it.Some Brahmins were already wealthy when they arrived in the early 17th century. Sociologist Harriet Martineau visited Boston in the 1830s and concluded its Brahmins were 'perhaps as aristocratic, vain, and vulgar a city, as described by its own "first people," as any in the world.'
TS Eliot in his poem “The Boston Evening Transcript” gently mocks the Brahmin caste to which he belonged (though his family moved to St. Louis). The Transcript published from 1830 to 1941, was the paper of record and a Brahmin favourite with book reviews, music criticism, a college sports page, a bridge department and a genealogy column.
There are also Brahmins by marriage, though originally, they are not. Isabella Stewart Gardner was a Brahmin by virtue of her marriage to John Lowell Gardner, Jr. John Forbes Kerry is a classic example of Brahmin by marriage. John Forbes Kerry is an American politician who served as the 68th United States Secretary of State from 2013 to 2017. A Democrat, he previously served Massachusetts in the United States Senate from 1985 to 2013.
The Boston Brahmin is expected to maintain the customary English reserve in his dress, manner, and deportment, cultivate the arts, support charities such as hospitals and colleges, and assume the role of community leader.

The Brahmin Families include such names as Adams, Armory, Appleton, Bradlees, Coffin etc. among others. The Boston Brahmins refer to many prominent Boston families, so there's no one answer as to "what happened" to them. Many of their descendants are still highly influential, especially in the world of politics like John Kerry--member of the Forbes family, Lincoln Chafee.

The Boston Brahmins supplied the most respected and genuinely cultivated literary arbiters of the United States. Their lives fitted a pleasant pattern of wealth and leisure directed by the strong New England work ethic and respect for learning. The writings of the Brahmin poets fused American and European traditions and sought to create a continuity of shared Atlantic experience. These scholar-poets attempted to educate and elevate the general populace by introducing a European dimension to American literature. Thinkers, poets, writers Emerson, Walt Whitman, Thoreau, Oliver Wendell Holmes, Henry Wadsworth Longfellow, and James Russell Lowell were referred to as Boston Brahmins for their occidental thoughts borrowed from India.


Charles Jackson who lived during 1775–1855 and was a Massachusetts Supreme Court justice, Amelia Lee Jackson, who married Oliver Wendell Holmes, Sr, Patrick Tracy Jackson who lived between 1780–1847 and co-founder of the Boston Manufacturing Company and Hannah Jackson wife of Francis Cabot Lowell were some of the prominent Boston Brahmins. 

Sunday, July 23, 2017

"ప్రదోష” కాలంలో లంకలో ప్రవేశించేంచిన హనుమంతుడు..... ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?:వనం జ్వాలానరసింహారావు

"ప్రదోష” కాలంలో లంకలో 
ప్రవేశించేంచిన హనుమంతుడు

ఆంధ్రవాల్మీకి వాసుదాసు 
సుందరకాండ ఎందుకు చదవాలి?

వనం జ్వాలానరసింహారావు

సూర్య దినపత్రిక (24-07-2017)

          తూర్పు తిరిగి సూర్యుడికి నమస్కరించి హనుమంతుడు లంక దాటేందుకు ప్రయత్నించాడు మొదట్లో. అంటే ఆయన బయలుదేరినప్పుడు ఉదయం ఏడెనిమిది గంటల సమయమై వుండాలి. తీరందిగి కొండెక్కి ఎంతోసేపు ఆలోచన చేసినప్పటికీ, ఇంకా పొద్దుగుంక లేదని చెప్పడమంటే, తీరందిగేటప్పటికి నాలుగు గంటలై వుండాలి. ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు బయల్దేరి, సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు తీరం దిగాడంటే, ఎనిమిది గంటల్లో సముద్రాన్ని దాటుండాలి. దీంట్లో ఓ గంట కాలం విఘ్నాలతో వ్యర్ధమై వుండొచ్చు. ఏడు గంటల కాలంలో రెండొందల ఏభై మైళ్లు ప్రయాణం చేసాడన్నమాట. అంటే సగటున గంటకు ముఫ్పై ఆరు మైళ్లు పోయుండాలి. ఇదేం గొప్పకాదు. ఎందుకంటే తిరుగు ప్రయాణం ఒక్క గంట లోనే పూర్తిచేస్తాడు

          సూర్యుడు అస్తమించగానే, పిల్లి ఆకారంతో, "ప్రదోష"  కాలంలో, లంకలో ప్రవేశించేందుకు, కొండ దిగి నడిచి రాకుండా, అక్కడి నుండే ఒక్క గంతేసాడు హనుమంతుడు (భోజనం, మైధునం, ప్రయాణం, తలంటు, హరిదర్శనం, ఇతర శుభ కార్యాలు ప్రదోష వేళ చేయకూడదు. అయినా హనుమంతుడు అందుకు పూనుకున్నాడు. ఎందుకీ పని చేసాడన్న అనుమానం రావచ్చు. అర్చకులను, పరిచారకులను, వైశ్ణవులను, జ్ఞానులనుసన్యాసులను, దాసీ-దాసులను, ప్రదోషం బాధించదు. హనుమంతుడు జ్ఞానీ, వైష్ణవుడూ, రామదాసూ, కాబట్టి, స్వామి కార్యంలో ఆయనకు ప్రదోష బాధ కలుగదు).

          మేడల వరుసలతో ప్రకాశిస్తున్న నాల్గు చదరాల దారులను, బంగారం, వెండి స్తంబాలతో ప్రకాశిస్తూ బంగారు కిటికీలున్న ఏడెనిమిదంతస్థుల మేడలను, గంధర్వ నగరాలను పోలివున్న మేడలతో స్ఫటికాలు పరువబడ్డ రాక్షసుల ఇండ్లను, వాటిలోని బంగారం, వైడూర్యాలు, ముత్యాలు, పగడాలతో కూడిన అలంకరణను, ఆ ఇండ్ల వరుసను, వాటి రక్షణకై నియమించబడిన, శ్లాఘించదగిన కఠిన రాక్షసులను లంకా నగరం ప్రవేశిస్తూనే చూసాడు హనుమంతుడు. ఇలా వుంటుందీ లంకని ఆలోచనకైనా రాని దీన్ని రావణ రక్షణలో వుండగా సాధించడమంటే మాటలా? ఇది సాధ్యమయ్యేదిగాలేదని వ్యాకుల పడికూడా సీతాదేవి ఇందులో వున్నది కనుక, ఆమెను తాను దర్శించాలన్న కోరికతో సంతోషించాడు హనుమంతుడు.

          చంద్రుడాసమయంలో (లోగడ సముద్రుడు, మైనాకుడు, సూర్యుడు లాగా) హనుమంతుడికి తోడ్పడడానికి వచ్చాడా అన్నట్లు, భూమ్యాకాశాలను తన కాంతితో కప్పేస్తూ, చుక్కల నడుమ చక్కగా కనిపించాడు. ఆరోజు ఫాల్గుణ శుధ్ధ త్రయోదశీ తిధి. రాత్రి ఏడున్నర గంటల కాలం (ఆశ్వయుజ శుధ్ధ త్రయోదశీ రాత్రి ఎనిమిది గంటల సమయంలో చంద్రుడిని చూస్తూ పై వ్యాఖ్య రాయబడింది.  అప్పుడు చంద్ర బింబం నిర్మలంగానూ, వెన్నెల శుబ్రంగానూ వుంది). శంఖం, పాలు, తామరతూడు వంటి తెల్లని కాంతిగలవాడై మనోహర రూపాన ప్రకాశిస్తూ కనిపిస్తున్న చంద్రుడిని, తామర కొలనులోని నీట్లో ఆడుతున్న హంసలాగా సంతోషంతో చూసాడు హనుమంతుడు.

          వరుస ఉద్యానవనాలతో, రమ్యమైన నీటితో, శరత్కాల మేఘాల్లాంటి తెల్లటి ఇండ్లతో, సముద్ర ఘోషకు సమానమైన చప్పుళ్లతో, ఇంపైన వాకిళ్లు, తోరణాలతో, మెల్లగా వీస్తున్న పిల్లగాలులతో, బంగారువన్నె ఇంటి ప్రహరీ గోడలతో, మంటపాలతో అలరారుతూ, చిరుగజ్జెల సవ్వడితో కీర్తికెక్కిన అమరావతీ, భొగవతీ నగరాలను మరిపించే లంకాపురిని ప్రవేశించడానికి లంబ పర్వతంపైనుండి దిగుతాడు హనుమంతుడు. ఆయన దిగిన లంబ పర్వతమప్పుడు చీకట్లో వేలాడే పర్వతంలాగా వుంది. ఆలకాపురితో సమానంగా, చక్కటి పోషణలో వుంటూ, బలీయమైన సేనల గుంపులతో, మెరుపులతో నిండిన మేఘంలాగా, ఎంతో చిత్ర, విచిత్రంగా వుందే ఈ లంకానగరం! అనుకుంటాడు హనుమంతుడు.


          ఇంద్రుడి పట్టణమైన "వస్వౌకసార"ను, యముడి పట్టణమైన  "సమ్యమని"ని, వరుణుడి పట్టణమైన "సుఖ"ను, సోముని పట్టణమైన "విభావతి"ని, పవమానసుతుడు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకున్నడు, లంకానగర సౌందర్యాన్ని చూసి. ఇట్లా మనసులో అనుకుంటూ, ప్రాకార సమీపాన్నుండి లంకానగరాన్నొక్కసారి తేరిపార చూస్తాడు హనుమంతుడు. బంగారు తలుపులు, వైడూర్యపు అరుగులు, వజ్రాలు, ముత్యాలు, రత్నాలతో కట్టబడిన నేలలు, బంగారపు తొడుగులతో వున్న ఇళ్లు, శుభ్రంగా వున్న సోపానాలు, ఆకాశానికి ఎగురుతున్నారా అనిపించే బలవంతులు, హంసలు, నెమళ్లు కలిసి చేస్తే వచ్చే ధ్వనితో నిండిన ఆకాశం కనిపిస్తాయి హనుమంతుడికి. ఇంద్రుడి పురమనదగి, మనోహరమైన ఆరావణుడి పట్టణాన్ని, దాని గొప్పతనాన్ని తిలకించి, ఎంతో సంతోషంతో దాన్ని గురించి మరీ, మరీ అనుకుంటాడు మనస్సులో హనుమంతుడు.

          ఒరనిండా, చేతిలో, కత్తులుంచుకుని తిరిగే సైనికుల రక్షణలో వున్న ఈపట్టణాన్ని బలంతో గెలవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదేమో ననుకుంటాడు హనుమంతుడు. అయితే, అంగదుడు, ద్వివిదుడు, సుగ్రీవుడు, మైందుడుసుషేణుడు, రుక్షుడు, కుముడు, కుషపర్వుడు, కేతుమాలుడు మాత్రం లంకలో ప్రవేశించ గలరనుకుంటాడు. (మొదట్లో లంకను చూసినప్పుడు నలుగురు మాత్రమే లోనికి రాగలరనుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఆ సంఖ్యను తొమ్మిదికి పెంచాడు. కార్యభారం తెలియని మూర్ఖులు, మొదట్లో తమను, తమవారిని, ఎక్కువగా అంచనా వేసుకుంటారు. చివరకు వెల్లికిలా పడ్తారు. ఆలోచనాపరులు, బుధ్ధిమంతులు, కార్యభారం తెలుసుకుని, ఇది మనం చేయలేస్తామా? మనవల్ల జరుగుతుందా? అని తొలుత జంకుతారు. ఎట్లాగూ ఈపని నెరవేర్చక తప్పదుకదా! అని, కొంచం, కొంచం చేయడం మొదలెట్టి, క్రమంగా ధైర్యం తెచ్చుకుంటారు. కార్యాన్ని సాధిస్తారు. ఇన్ని ఆలోచనలు చేసినప్పటికీ, తానొక్కడే రాక్షసులను జయించి, లంకను కాల్చి వచ్చాడు గదా హనుమంతుడు)


         ఈప్రకారం, లంకలోకి రాగల బలవంతులగు వానరులను లెక్కపెట్టి, రామలక్ష్మణుల బలపరాక్రమాలను ఆలోచించి, భయపడాల్సిన పనిలేదు, వారు వస్తే విజయం కలుగుతుందని సంతోషపడ్తాడు, (రామలక్ష్మణులు కూడా ఇక్కడ ఏమీచేయలేరని మొదట్లో అధైర్యం పొందినా ఇప్పుడు ధైర్యం తెచ్చుకుంటాడు). ఇలా ఆలోచిస్తూ మరీ, మరీ సమీపంలోకి పోతాడు హనుమంతున్తుడు. పోతున్న అతడికి, రావణుడి పట్టణం, మణులనే దుస్తులు కప్పుకొన్నట్లుగా, పశువుల కొట్టంలాంటి శిరోభూషణాలు కలదిగా, యంత్రశాలను పోలిన స్తనాలున్నట్లుగా, అలంకరించుకున్న స్త్రీ లాగా కనిపిన్చింది. (లంకా నగరాన్ని స్త్రీలాగా వర్ణించడమంటే లంకాధి దేవత రాక సూచించడమే). ఆయన ఇలా లంకను గురించి అనుకుంటుండగానే లంక స్త్రీగా రానే వచ్చింది.

Saturday, July 22, 2017

పౌర హక్కుల ఉద్యమ సారధి శ్రీ శ్రీ : వనం జ్వాలా నరసింహారావు

పౌర హక్కుల ఉద్యమ సారధి శ్రీ శ్రీ
వనం జ్వాలా నరసింహారావు
ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక (22-07-2017)

(పౌరహక్కుల ఉద్యమం ఆరంభమై 55 ఏళ్లు నిండిన సందర్భంగా)

శ్రీశ్రీ గా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు విప్లవ రచయితల సంఘం (విరసం) నేతగా, సినీకవిగానే చాలామందికి తెలుసు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆయన మానవహక్కుల ఉద్యమం ఆవిర్భవించిన తొలినాళ్ళలో ఆయన హక్కుల సేనానిగా సేవలందించారు. తెలంగాణ ప్రాంతాలలో జరిగిన మానవహక్కుల ఉద్యమ సభల్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిన మహాకవి శ్రీశ్రీ పాలకుల నియంతృత్వ ధోరణులపై నిరసన గళం వినిపించారు. సరిగ్గా 55 ఏళ్ల క్రితం తెలుగునేలపై మానవహక్కుల ఉద్యమం ఆవిర్భావం వెనుక ఘన చరిత్ర వుంది.

ఖమ్మం జిల్లా కు చెందిన మాజీ రాజ్యసభ సభ్యుడు, ప్రముఖ సిపిఐ (ఎం) నాయకుడు, ప్రజా వైద్యుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న స్వర్గీయ డాక్టర్ యలమంచిలి రాధాకృష్ణమూర్తి, ఇందిరాగాంధీ అత్యవసర పరిస్థితి విధించి దేశవ్యాప్తంగా పలువురిని రాత్రికిరాత్రే అరెస్టు చేసి నిర్బంధంలో పెట్టిన వాళ్ళలో ఒకరు. ఆయనతో పాటు, జిల్లా మేదావిత్రయంగా అప్పట్లో పిలుబడ్డ వారైన బోడేపూడి వెంకటేశ్వరరావు, కేవీ సుబ్బారావు అనే ఇద్దరు లాయర్లు కూడా అరెస్టయ్యారు. వీరిని అరెస్ట్ చేయకముందు మరెందరినో అరెస్టు చేసినప్పుడు వారి మదిలో మెదిలిన ఆలోచనే దేశవ్యాప్త పౌర హక్కుల ఉద్యమానికి అంకురార్పణ.

మొదట్లో అరెస్టయ్యి నిర్బంధంలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లా నాయకులను విడుదల చేయించుకోవాలంటే అది కేవలం జిల్లాకో, రాష్ట్రానికో పరిమితమైన వ్యవహారం కాదని, అఖిల భారత స్థాయిలో ఆలోచన చేయాల్సిన సమస్యనీ గ్రహించింది మేధావిత్రయం. అలా చేయాలంటే రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి సంస్థను నెలకొల్పాల్సిన అవసరముందని కూడా భావించారు. రాజకీయ పరమైన హక్కులకు కత్తెర పడ్డదన్న సంగతిని జనానికి తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత కూడా తమపై వేసుకోదల్చారు. సిపిఎం నాయకులపై చైనా మద్దతు దారులన్న ముద్ర వేయడంతో పాటు, సిపిఐ నాయకుల పట్ల మెతక ధోరణిని అవలంబించింది ప్రభుత్వం అప్పట్లో. రాజకీయ-పౌరహక్కులకు భంగం కలిగింది కాబట్టి, ఆ దిశగా ఉద్యమించాలని, ఉద్యమానికి సిపిఐ నాయకుల మద్దతు కూడా పొందాలని మొట్టమొదటగా మేధావి త్రయం భావించింది.

ఆరోజున సిపిఎం పట్ల ప్రభుత్వం అవలంబించిన పౌరహక్కుల ఉల్లంఘన, భవిష్యత్‌లో సిపిఐ పై కానీ, ఇతర రాజకీయ పార్టీలపైన కానీ అవలంబించరన్న నమ్మకం లేదని దాసరి నాగభూషణం లాంటి రాష్ట్ర సిపిఐ నాయకులకు నచ్చచెప్పారు మేధావిత్రయం. కలిసి ఉద్యమించడానికి ఉభయ కమ్యూనిస్టులు అంగీకరించారు. విజయవాడలో కలిసిన ఉభయ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులు తమ ఉమ్మడి కార్యాచరణలో భాగంగా విజయవాడలో ఒక సదస్సు నిర్వహించి పౌర హక్కుల సంస్థను స్థాపించి, అదే రోజు బహిరంగసభ జరిపి ప్రకటన చేయాలని నిర్ణయించారు. ఆ బహిరంగ సభకు పిలువాలనుకున్న నాయకులలో సిపిఐకి చెందిన శ్రీపాద అమృత డాంగే, సిపిఎంకు చెందిన ఇ.ఎం.ఎస్‌. నంబూద్రిపాద్‌ ముఖ్యులు. అతివాదుల్లో మితవాదులని అప్పట్లో ప్రభుత్వం భావించినందున సిపిఎంకు చెందిన ఇ.ఎం.ఎస్‌ను, జ్యోతిబసును అరెస్టు చేయలేదు అప్పట్లో. తొమ్మండుగురు సిపిఎం పోలిట్‌బ్యూరో సభ్యుల్లో వారిద్దరినీ తప్ప మిగతా ఏడుగురిని నిర్బంధించింది ప్రభుత్వం.

ప్రభుత్వ ఆదేశాలను-ఉత్తర్వులను విధేయతతో దేశ ప్రజలు పాటిస్తున్నంత వరకు పౌర హక్కుల సమస్యే తలెత్తదు. అలా ప్రజలు వాటిని పాటిస్తున్నారంటే అవి న్యాయ సమ్మతమైనవని, ధర్మసమ్మతమైనవని భావించాలి. దీనికి విరుద్ధంగా ప్రజలకు, ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు మధ్య సంఘర్షణ తలఎత్తితే పౌర హక్కుల సమస్య తెర పైకొస్తుంది. అంటే ప్రభుత్వ విధానాలను వ్యతిరేకించే హక్కు ప్రజల కుందని, అదే పౌరులకు ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన ప్రాధమిక హక్కైన భావ స్వాతంత్య్రమని అందరూ గుర్తించాలి. అయితే అదే రాజ్యాంగంలో అవసర మైనప్పుడు ప్రభుత్వానికి అండగా ఉండే రీతిలో ముందు జాగ్రత్త చర్యగా పొందు పరిచిన కొన్ని నిబంధనలు, ఎమర్జెన్సీ లాంటి సమయాల్లో పౌర హక్కులకు భంగం కలిగించే చర్యలు చేపట్టే అవకాశం కలిగిస్తోంది. బహుశ ప్రజాస్వామ్యంలో ఇవన్నీ మామూలేనేమో. అలానే వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడమూ సహజమేనేమో!

భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చిన తొలి రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్టు నాయకులను జైళ్ళలో నిర్బంధించిన నేపథ్యంలో వారిని విడుదల చేయించేందుకు, 1948లో ఆచార్య కె.పి.చటోపాధ్యాయ అధ్యక్షతన, పశ్చిమ బెంగాల్‌లో మొట్ట మొదటి ప్రయత్నంగా పౌర హక్కుల సంఘం స్థాపించడం జరిగింది. 1962 నాటి భారత-చైనా యుద్ధం ప్రభావంగా నాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన "ముందస్తు నిర్బంధ చట్టం" (పిడియాక్ట్) అమలులో భాగంగా వేయి మందికి పైగా కమ్యూనిస్టుల నిర్బంధంతో ఆరంభమైన ఉద్యమకారుల నిర్బంధ చట్టాలు, ఎమర్జెన్సీ రోజుల నాటికి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీల నాయకుల నిర్బంధంతో పరాకాష్ఠకు చేరుకున్నాయనవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎమర్జెన్సీ రోజుల నాటి చేదు అనుభవాల నేపథ్యంలో, ప్రజా స్వామ్య విలువల పరిరక్షణకు, పౌర హక్కుల సంఘాల ఆవిర్భావం జోరందుకుంది. వాటిలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పౌరహక్కుల కమిటి, పి.యు.డి.ఆర్‌, పంజాబ్‌ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల సంఘం, పి.యు.సి.ఎల్‌. లాంటి కొన్నింటిని ప్రధానంగా పేర్కొనవచ్చు. రాజకీయ ఖైదీల విడుదలకే మొదట్లో ఉద్యమించిన పౌర హక్కుల సంఘాలు, క్రమేపీ తమ పరిధిని విస్తృత పరచుకుంటూ పౌరహక్కుల అణచివేత వ్యతిరేక ఉద్యమాలు చేపడుతున్నాయి.


ఈ పరిణామాలకు చాలాముందే, అంటే, 1965లోనే, విజయవాడలో ఆవిర్భవించనున్న పౌర హక్కుల సంస్థ ప్రకటన బహిరంగ సభకు అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన డాంగే, ఇ.ఎం.ఎస్‌లతో పాటు ఇంకెవరిని పిలవాలని ఆలోచన చేసారు మేధావి త్రయం. చర్చల్లో మహాకవి శ్రీ శ్రీ పేరు ప్రస్తావనకొచ్చింది సభా ముఖంగా. అదే విధంగా ఉభయ కమ్యూనిస్టులకు సమాన దూరంలో ఉంటూ వస్తున్న మాజీ పార్లమెంట్‌సభ్యుడు కడియాల గోపాలరావు పేరూ ప్రస్తావన కొచ్చింది. అజ్ఞాతంలో ఉన్న సిపిఎం నాయకులైన నండూరి ప్రసాదరావు, చెన్నుపాటి లక్ష్మయ్యల సూచన మేరకు జాతీయ స్థాయిలో పేరొందిన పౌరహక్కుల వాది జస్టిస్‌ ఎన్‌.సి. చటర్జీని పిలవాలన్న ఆలోచన జరిగింది. ఈయన ప్రముఖ సిపిఎం నాయకుడు, 2004-2009 మధ్య లోక్‍సభ సభాపతిగా వున్న సోమ్‍నాథ్‍చటర్జీ తండ్రి. ఖమ్మంకు చెందిన న్యాయవాదులు, వైద్యులు విజయవాడలో జరుగనున్న సదస్సుకు కావలసిన సదుపాయాలను సమకూర్చేందుకు సహాయపడ్డారు. జైల్లోవున్న ఆ నాటి సిపిఎం నాయకుడు తమ్మిన పోతరాజు అనుయాయులు విజయవాడ సభ ఏర్పాట్లకు తోడ్పడ్డారు. పౌర హక్కుల పరిరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యల వివరాలను, కార్యాచరణ పథకాన్ని సదస్సులో చర్చించాలని మేధావి త్రయం చేసిన సూచనను అందరూ అంగీకరించారు.

ఆహ్వాన సంఘం అధ్యక్షుడుగా విజయవాడకు చెందిన ప్రముఖ న్యాయవాది కె.వి.ఎస్. ప్రసాదరావును ఎన్నుకున్నారు. స్థానిక న్యాయవాదుల-వైద్యుల సహకారంతో, తమ్మిన పోతరాజు అనుయాయుల తోడ్పాటుతో, మేధావిత్రయం మార్గదర్శకత్వంలో, "ఆదివారం సంఘం" ఆశించిన స్థాయిలో, పౌరహక్కుల ఉద్యమం శ్రీకారం చుట్టడానికి విజయవాడ వేదికగా రంగం సిద్ధం కానున్న తరుణంలో, ఊహించని కొన్ని ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు తలెత్తాయి. కార్యాచరణలో భాగంగా, తొలుత ఉదయం పూట, నాలుగైదు వందలమంది వరకూ హాజరు కానున్న డెలిగేట్ల సదస్సులో తీసుకున్న నిర్ణయాలను సాయంత్రం నిర్వహించదలచిన బహిరంగసభకు హాజరయ్యే ప్రజలకు వెల్లడి చేయాల్సి వుంది. అంతవరకూ అంతా సవ్యంగానే జరుగుతోంది. అనుకున్నరీతిలోనే సదస్సు నిర్వహించడం, సీ.పి.ఐ, సీ.పి.ఎం.లతో సహా పలువురు సానుభూతిపరులు ఆ సదస్సుకు హాజరవడం జరిగింది.

సదస్సు ఆరంభంలో సీ.పి.ఎంకు చెందిన బోడేపూడి వెంకటేశ్వరరావు భాగవతార్ రాజకీయ పరమైన హరికథను చెప్తూ, అందులో భాగంగా కేవలం సీ.పి.ఎం.కు చెందిన నాయకుల పేర్లనే ప్రముఖంగా ప్రస్తావించడంతో, సీ.పి.ఐ కి చెందిన వారినుండి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమై, వ్యవహారం చిలికి-చిలికి గాలివానగా మారింది. సదస్సు నిర్వహణంతా ఏకపక్షంగా జరుగుతున్నదంటూ, నిరసన తెలుపుతూ, సీ.పి.ఎం వారిని దూషించుకుంటూ, సదస్సునుండి వెళ్లిపోయారు. అంతటితో ఆగకుండా, అప్పటికే విజయవాడ చేరుకున్న కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు శ్రీపాద అమృత డాంగేను కలిసి, సాయంత్రం జరిగే బహిరంగ సభకు హాజరు కావద్దని విజ్ఞప్తిచేశారు. కార్యకర్తల-సానుభూతిపరుల కోరిక మేరకు, డాంగేతో సహా సీ.పి.ఐకి చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎవరుకూడా బహిరంగ సభకు హాజరవకూడదని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మొత్తం మీద సీ.పి.ఐ.వారెవరూ రాకుండానే విజయవంతంగా బహిరంగ సభ నిర్వహించాల్సి వచ్చింది. "ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరహక్కుల సంస్థ (Andhra Pradesh Civil Liberties Association-APCLA)" పేరుతో రాష్ట్రస్థాయి పౌరహక్కుల పరిరక్షణ ఉద్యమ సంస్థను నెలకొల్పాలనీ, ఉద్యమాన్ని జిల్లా-గ్రామ స్థాయికి తీసుకుపోవాలనీ, ప్రతి స్థాయిలోనూ నాయకత్వాన్ని ఏర్పాటుచేయాలనీ సదస్సు తీసుకున్న నిర్ణయాలను బహిరంగ పరిచారు మేధావి త్రయం.

ఏ.పి.సీ.ఎల్.ఏ అధ్యక్షుడుగా మహాకవి శ్రీ శ్రీ ని, కార్యదర్శిగా కడియాల గోపాల రావును, ఉపాధ్యక్షులుగా కే.వి.సుబ్బారావు, కే.వి.ఎస్.ఎన్.ప్రసాదరావులను, సభ్యులుగా కర్నాటి రామ్మోహనరావు, డాక్టర్ వై. రాధాకృష్ణమూర్తిగార్లతో సహా మరికొంత మందిని నియమిస్తూ సదస్సు తీసుకున్న నిర్ణయాలను, దరిమిలా చేపట్ట దలచిన కార్యాచరణ పథకాన్నిసభాముఖంగా బహిరంగపరచారు. నలభై వేల మందికి పైగా హాజరయిన భారీ బహిరంగ సభగా నాటి విజయవాడ పౌరహక్కుల ఉద్యమ ఆరంభ సభను గురించి చెప్పుకునేవారప్పట్లో. బహిరంగ సభకు హాజరై వేదికమీదున్న ప్రముఖుల్లో ఎన్. సి. ఛటర్జీ, ఇ.ఎమ్.ఎస్. నంబూద్రిపాద్, శ్రీ శ్రీ,, కడియాల గోపాలరావులున్నారు. రహస్యంగా నండూరి ప్రసాదరావుగారిని కలుసుకొని, ఎన్. సి. ఛటర్జీని సంప్రదించడానికి, సభకు రప్పించడానికి డాక్టర్ రాదాక్రుష్ణమూర్తికి ప్రముఖ పాత్రికేయుడు వి. హనుమంతరావు సహాయం చేసారు. ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు జిల్లాస్థాయి సదస్సులు, బహిరంగ సభలు నిర్వహించాలని ఏ.పి.సీ.ఎల్.ఏ నిర్ణయించింది. అనుకున్న విధంగానే కర్నూల్, అనంతపూర్, (సూర్యాపేట) నల్గొండ జిల్లాలలో సభలు జయప్రదంగా నిర్వహించారు.

మూడు జిల్లాల్లో జరిగిన సభలకు మహాకవి శ్రీ శ్రీ హాజరు కావడం విశేషం. పౌరహక్కుల ఉద్యమంతో అదే ఆయనకు మొదటి సారిగా ఏర్పడ్డ అనుబంధం. ఆయనే ప్రతి సభకు ప్రధాన ఆకర్షణ. నవంబర్ 1965 మూడో వారంలో సూర్యాపేటలో జరిగిన సదస్సు మిగతా రెండింటి కన్నా బాగా జరిగింది. సదస్సులో ప్రసంగించిన వారంతా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ నిప్పులు కురిపించారు. సూర్యాపేట సదస్సు జరిగిన ఎనిమిదో రోజున "మేధావిత్రయం"తో పాటు కర్నాటి రామ్మోహనరావు (అడ్వొకేట్)ను, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వున్న నాయకత్వాన్ని, ముందస్తు నిర్బంధ చట్టం కింద అరెస్టు చేసింది ప్రభుత్వం.

వీరి అరెస్టుకు పూర్వమే ఖమ్మంలో సదస్సు, బహిరంగ సభ నిర్వహించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంతో, వారు లేకపోయినా, అరెస్టయిన పది రోజులకు స్థానిక న్యాయవాది-కమ్యూనిస్ట్ సానుభూతిపరుడు ఏడునూతుల పురుషోత్తమ రావు సారధ్యంలో ఖమ్మంలో బ్రహ్మాండమైన సదస్సు, సభ జరిగింది. ఇ.ఎమ్.ఎస్. నంబూద్రిపాద్, కడియాల గోపాలరావులు ఆ సదస్సుకు హాజరయ్యారు. శ్రీ శ్రీ వచ్చిన దాఖలాలు లేవు. దురదృష్ట వశాత్తు ఆ దశ పౌరహక్కుల ఉద్యమంలో అదే చివరి సభ అయింది. సూర్యాపేట సభ జరిగిన వారంలోపల మేధావిత్రయాన్ని, కర్నాటి రామ్మోహనరావును అర్థరాత్రి అరెస్ట్ చేసి, చంచల్ గూడా జైలుకు పంపింది ప్రభుత్వం. శ్రీశ్రీ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన పోరాహక్కుల ఉద్యమం అంతటితో ఆగిందనాలి.


Thursday, July 20, 2017

Senior IAS officers as District Collectors : Vanam Jwala Narasimha Rao

Senior IAS officers as District Collectors
Vanam Jwala Narasimha Rao
The Hans India (21-07-2017)
With the formation of 21 new districts in Telangana State, there are 31 districts and formation of these many districts is a revolutionary reform in the administrative sector. The formation of new districts paved way for the young IAS officers to become District Collectors and Joint Collectors. It appears that many of them are doing a good job and discharging their duties and responsibilities with dedication and commitment to the job. However, sometimes there is a haunting doubt that here and there all is not well and always it is not on the expected lines. But one must weigh matters correctly to find out the truth. There is a need to have a review and survey on the implementation of development and welfare programs by some of these young IAS officers. One should ascertain with what commitment and dedication all the officials are working. There are apprehensions that some of these young IAS officers are unaware of the social conditions and the political equations prevailing in the districts. It may be true or may not be. There may be some lapses due to ever changing social scenario, inexperienced approach to matters and inadequate training on good practices as well as lack of well laid conventions.
The Indian Administrative Service, referred to as the steel frame of the country by Late Vallabh Bhai Patel came into being after the independence replacing the then British government’s Indian Civil Service (ICS). All those selected for the IAS are brilliant and often come from divergent fields of academics from literature to Medicine and they are cream of the society. Their selection is also done by the UPSC with lot of filtration from Prelims, Mains and Interview and it is done without fear or favour. They have the protection under the Constitution. Sardar Patel used to say that these officers have nothing to fear in discharging their duties and the entire future of the country depends on them.
After a year’s rigorous training in Lal Bahadur Sastry National Academy of Administration Mussorie, they will undergo a year’s training in their allotted states as Assistant Collectors coupled with training in State Administrative Training Institutes like Dr MCR HRD IT and then they are posted as Sub Collectors in a sub division. That is how as Sub Collectors they, for the first time have a direct touch with the people and taste the power and get an opportunity to serve the people. There are many Sub Collectors whose great service people remember for years to come. After the posting as Sub Collector later they become joint Collectors, Project Directors of the Integrated Tribal Development Agency (ITDA). After seven or eight years, they will get a chance to become the Collector. With the formation new districts in Telangana, IAS officers having just four years of service have got a chance to become the Collector. The Magisterial powers the Collector enjoys are unique and in no other position however higher it may be will not carry these.
The specialty of IAS cadre is that of working as a District Collector. Besides the revenue powers, they should monitor the implementation of welfare and development programs and discharge many other responsibilities which exceed the expectations. Despite all the training, heavy job burden may lead to couple of mistakes and lapses.
After serving as District Collectors for about a decade they are posted as heads of the departments, secretaries in the State Secretariat and as Managing Directors of Public Sector Undertakings. They often got these promotions based on their caliber, capabilities and at times due to their proximity to the politicians in the districts. There is a need to make some changes in the set up based on the changing situation. Some feel that it is better to post some senior IAS officers as the District Collectors.  Maybe it is necessary to appoint some seniors in the districts for the better implementation of the welfare and development programs in true letter and spirit.

It may be better to appoint at least in one third of the districts, senior IAS officers of the cadre of Principal Secretary and Secretary as the District Collector! Their seniority will be useful for the administration and the good governance besides getting yet another chance to directly interact with the people and understand the issues. They would be able to understand the rural India. If such a practice is not in vogue, then it should be initiated now. Officers, who are not connected with the schemes that are being implemented at the village level, should not be posted in senior positions just because they are seniors. The Junior IAS officers should work under seniors’ guidance.
There is also a discussion on what kind of relationship should exist between the civil servant and the people’s representative.  Ours is a Parliamentary democracy and we follow the British practices and conventions though sometimes at the implementation level we have evolved our own system.
In the Armstrong Memorandum prepared in the Britain there is clear mention about the relationship between the civil servants and the people’s representatives as well as the duties and responsibilities of the civil servants. According to our Constitution, people’ representatives are accountable to their respective Parliament or Assemblies while the civil servants are accountable to the Ministers. It is understood that the Ministers are accountable to the government. The civil servants have a responsibility to offer their services to the government and the people no matter who becomes the chief minister or which political party is in power and above any political considerations. Their first job is to gain the confidence of the Minister for whom they are working.  The civil servant’s job does not change nor their duties whenever there is a change in the government.  They should offer their valuable suggestions to the minister and government on the administrative matter and cooperate with them. Above their likes and dislikes, they should cooperate and help the government in implementing the promises that the party in power made in its election manifesto.

If the civil servant fails to give proper information, gives wrong advice and causes delay in the Minister’s decision-making process, it shows their irresponsible behavior. The Armstrong Memorandum clearly states that once a decision is taken by the Minister even if it is wrong, the civil servant should implement it with more zeal and rigor. If there is mutual faith and confidence between the Minister and the civil servant the efficiency of the government administration, ability, wisdom increases. It is better that both the ministers and civil servants follow the UK best practices and traditions here. The political bureaucracy and official bureaucracy should work in close coordination and cooperation. Against this backdrop it may be good to appoint some senior IAS officers as the district collectors for the better implementation of programs and schemes for the development of rural areas and for a better administrative set up as well as for good governance.

Gearing-up for the big Ballet : Vanam Jwala Narasimha Rao

Gearing-up for the big Ballet
Sri Rama Katha Saram
A Kuchipudi Dance Ballet in Houston
Vanam Jwala Narasimha Rao
From Houston, Texas, USA
The Hans India (15-07-2017)

           I am here in Houston, Texas State in Unites States of America, since first of July, on an informal invitation from my daughter and son-in-law who work here, to attend a Kuchipudi Dance Ballet, titled Sri Rama Katha Saram, in which my grand daughter Medha Koniki is also participating. It is simply thrilling as I noticed it, when attending the rehearsals, consecutively for two days. The way the whole team of participants numbering 53 performed evincing keen interest is commendable.  The ballet is being presented by the Vedantam Kalakshetram and will be finally staged on July 15, 2017 at the local Stafford Centre for the performance arts. 

            The Vedantam Kalakshetram is the brainchild of 45-year-old Master Venkatarama Vedantam Raghavaiah who is popularly known here in Houston as Raghava Vedantam. He hails from the famous Vedantam family and initially learnt the art from his father Vedantam Rattaiah Sarma. Later he learnt the art from Natyakaladhara Pasumarthy Ramalinga Sastry, Dr Sobha Naidu and Padmabhooshan Vempati China Satyam as well as from many more famous artists of Kuchipudi. Raghava also has a Master’s Degree in Kuchipudi dance from Potti Sriramulu Telugu University. To his credit he played the roles of many puranic characters such as Vishnu, Shiva, Rama, Krishna etc. He is honoured with several titles. Raghava established the Vedantam Kalakshetram School of Dance in Houston and teaches Kuchipudi to a number of Indian enthusiastic children and even adults.

            The ballet Sri Rama Katha Saram attempts to capture the essence of Lord Rama’s journey, as written by sage Valmiki, on earth as the model human being. The ballet starts with the invocation prayer-the Nandi stuti-seeking the blessings of guru and Gods for a fruitful and uneventful stage display. This is followed by the Bala Bhogam, a prayer to Lord Hanuman. Lord Vishnu’s incarnations symbolizing evolution theory, to defeat evil and establish righteousness, beginning with water borne Matsyavatar to that of Human Being Lord Rama is played next.

            The main story for the ballet begins with the Aranya Kanda-Lord Rama’s exile to the forest, along with his brother Lakshmana and wife Sitadevi. The brothers prepare their life as hermits in Panchavati n the Dandakaranya forest. While everything was going on peacefully, Ravanasura sister Surphanaka steps in to the scene and makes advances to Lord Rama. However, on the instructions from Rama, Lakshmana grapples with Surphanaka and defaces her cutting off her ears and nose. Moparthy Hyma and Sandhya Muchimilli playing the roles of Lakshmana and Surphanaka respectively, exhibited the best of the Kuchipudi Art probably excelling their master Raghava! It would be the highlight of the ballet.

            One after one the ballet has the scenes of “Maya Ledi”-the golden deer, dancing in front of Sita; Rama killing it; the Lakshmana Rekha episode; Sita’s abduction by Ravanasura; Rama meeting Hanuman; friendship with Monkey King Sugriva; killing of Sugriva brother Vali; search for Sita by Hanuman and Vanaras; laying of bridge across Hindu Ocean; Rama-Ravana war and killing of Ravanasura and finally the coronation of Lord Rama with great pomp and show.


             Each scene has been meticulously planned by the director, the Master Raghava assisted by his wife Padmaja Sharmi Vedantam who also played the role of Sitadevi. Among others, some of the artists who excelled in their roles, to name few, are the Maya Ravana-Bhavya Kethireddipalli, Ravana-Aruna Jyothi Nanduri, Hanuman-Murali Lanka, Sugriva-Sudesh Pillutla and so on. The Master and Director Raghava Vedantam played the role of Lord Rama and it is literally thrilling to watch him performing the art of Kuchipudi.

            The rehearsals’ days are like a social gathering. Telugu families in large numbers participate with lot of enthusiasm and team work. The lunches on both days and dinner on one day are all potluck preparations. In a traditional Indian style, they sat on floor and had their food and in between half way through there were devotional songs and poems recited by participants.

            A great and memorable event and a wonderful experience.     

The Ballet was staged on 15th July 2017 and the narration by Vedantam Kalakshetram goes like this:

“The day started on July 15, 2017 as any other performance day for the Vedantam Kalakshetram, with the pre-program hustle and arrangements to put up a magnificent show. The auditorium lobby was magnificently decorated with golden arches and pillars and as cordial volunteers welcomed the respected guests a festive atmosphere was created to revel in the story of Lord Rama. The artists and the back-stage production support crew were set and the auditorium was slowly filling up with dance connoisseurs. We then experienced a small trial from Sri Rama. It rained heavily in Houston and the auditorium lost power with no approximate turnaround time for power to resume. None of the artists were deterred; we measured up to Lord Rama’s test and passed in flying colours. The power was back sooner than expected”.

“Once the program started, Vedantam Kalakshetram dancers mesmerized the audience and filled them with the devotion of Lord Rama. The invocatory dances created an ambience for graceful Kuchipudi ballet. As the dancers dedicated the program to Lord Hanuman, there was a devotional spirit that elegantly transported the audience to Treta Yuga. The prelude to Sri Rama Katha Saram elated the audience; they were delighted with how the nimble dancers presented each avatar. The audience was amazed at how each character was introduced in the scenes and the auditorium reverberated with long applause of joy filled excitement. As the agile golden deer lured Maa Sita and as deceitful Ravana took Maa Sita to Lanka, the audience were in deep sorrow. Ferocious battle between Lord Rama and Ravana enthralled the audience with a foot tapping background score. They were in euphoria in the Pattabhishekam (coronation) scene and were in a belief that they too were the citizens of Ayodhya and chanted Rama Nama with great fervour and devotion. The compelling story of Lord Rama depicted gracefully in Kuchipudi, accentuated with well-crafted props, crisp sound and colourful costumes was a visual delight to the audience”. 


Tuesday, July 18, 2017

Formation of Farmers’ Associations : Vanam Jwala Narasimha Rao

Formation of Farmers’ Associations
Vanam Jwala Narasimha Rao
(8-07-2017)

Chief Minister K Chandrashekhar has issued instructions to the officials concerned to initiate steps for forming the Farmers’ Associations from village level to the state level. He said that these associations will monitor right from maintenance of the land records in a transparent way to payment of Rs 8000 per acre towards input subsidy to the farmers. The CM held a high-level review meeting on these issues. The guide lines for forming the Farmers’ Associations have also been finalized in the meeting. They are drafted in such a way that the farmers will have no need to approach anyone or pay any bribe for getting Rs 8000 input subsidy or for the maintenance of land records. It is decided to have a special drive on the survey of land records in a transparent way. In the process, it is envisaged to have an awareness conference in Hyderabad on these issues. The Guidelines are:

One Farmers’ Association will be formed for every Revenue Village. Since the Agricultural officers have already completed the comprehensive farmers’ survey in the villages, every farmer who owns land as per records shall be enrolled as member of the Association. The government will form a Farmers Coordination Committee with 11 Members representing the farmers’ association from out of these land owners.

SC/ST/BC/Minority and Women will have representation in the coordination Committee. Farmers who have land and engaged in agriculture will only be drafted in the coordination committee. Farmers’ association will take the responsibility on its shoulders for every farmers’ related issue.

Village Farmers’ Coordination Committees together will form the Mandal Farmers’ Coordination Committee, the Mandal Farmers’ Association will in turn form the district level Farmers Federation and the District Farmers’ Federations will form the state level Farmers’ Coordination Federation. Members for every Federation Committee will be appointed by the government.

Agricultural officers have already completed the process of integrated survey of farmers. Based on this the list of farmers holding land is ready. These farmers in other words will form the basis for farmers’ association. From out of this list 11 persons will be identified for the coordination committee of the village. The entire process of formation of Farmers’ Associations will be done under the auspices of Agriculture department.

For the first time in the country, a special drive to survey land records will be launched. As on date land records are there with the Revenue and Agriculture officers. There are some disputes over the lands. Besides clearing the disputes, clarity will be given during the special drive as to who owns and to what extent of land. All the land records in the Telangana state will be rectified during the special drive. Details will be available on each inch of the land and ownership rights will be properly established. Henceforth there will not be any scope for any land dispute or litigation. Only during the erstwhile Nizam state such a massive programme took place on the land records. During the Salar Jung’s regime Revenue Village system came into being. Then the village boundaries were established and after that nothing happened to rectify the records till date.

For the special drive, if need be, 15 thousand unemployed youth will be taken on a monthly salary of Rs 20,000 to work in the drive. For this every district will have special budget. How much land is available in the village and on whose name the land is registered etc., will be finalized during the drive. Besides giving clarity on the land ownership rights, these details will be displayed at the village center and made public. Here after the land records maintenance should be made simple and easy.

The details of undisputed land will be made public first and this may account for 90 per cent of the lands. For the rest of 10 per cent of lands having some disputes or mistakes, a public enquiry will be held under the Farmers’ Associations on comprehensive note and then the right of the ownership is finalized.

New Pass Books will be given after getting clarity on the ownership of the land. Every farmer’s pass book is given a unique code and the data will be computerized. Whenever anyone sells or purchase land anywhere in the State, information and data will automatically updated and computerized.

Rs 8000 input subsidy scheme will be implemented based on the records rectified. The list of such names will be sent to the government. Based on the land holding of farmers the money will be deposited on his name in the bank.

Village Farmers Associations should ensure that every farmer member opens an account with the banks. His account number should be given to the agriculture officers. The government will deposit money in the farmer’s accounts from Hyderabad only. Farmers for their input subsidy need not approach anyone nor make any application.


Farmers Association’s responsibility is to record the names of persons buying or selling the lands and pass on the information to the officials and ensuring that farmers get their input subsidy.

The Mandal Farmers Federations will be in constant touch with the traders in the markets and the Federations will play a key role in fixing the product price. Only after the Minimum support price is fixed and based on the suggestions of Mandal federation, the farmers get their produce to the markets.

The Farmers’ Federation work towards getting g the MSP and it will intervene when a crop does not get the MSP. It will buy the produce and the government will provide Rs 500 Crore Fund for this in the Budget. The Farmers State Federation will raise funds to a tune of Rs 10,000 Crore with Government guarantee. With this money, it will buy produce from the farmers.

The state government will give permit to the Farmers State Federation to process the produce it purchased from the farmers. Thus, it can change paddy to rice, make pulses, Turmeric and red chilly powders and sell them.

Village farmers associations are the platform for rectifying the land records and the officials visit the villages to rectify the records in the presence of the farmers.

There will be total transparency in changing the name of the ownership when people get their land on hereditary basis, change of names and the procedure will be simple and easy without giving any scope for corruption.

In case someone sells the land and purchases, the registrar should pass on the information to the farmers Association and MRO concerned then only the land can be registered. All this process should get over in four days. After the registration mutation should be done within 15 days and the pass books should also be ready by that time. The details of sale and purchase will be recorded in the pass books.

Registered documents and pass books should be sent by courier to the farmers directly. Farmers should not or need not meet any official in this regard. If there is any delay in registration, mutation the official concerned will have to pay a late fee as is done under TS iPass Act.

The CM announced that to pull the farmers out of misery and to offer a permanent solution for their welfare these programs are designed. The CM has further expressed his views on these aspects as detailed:

‘It is not only in our state farmers are facing problems, but also, all over the world. There are several issues and problems encountered by farmers. Farmers who are dependent on agriculture have walked into the debt trap. Telangana farmers suffered a lot due to neglect and discrimination during the united AP rule.  That was the reason why the second phase of Telangana movement was focused on the farmers’ issues.  I have agitated against Chadrababu Naidu hiking the power tariff and launched the Telangana movement. We fought for Telangana and achieved it. For us Farmers are on top priority and we are taking every measure for them. First, we have waived Rs 17,000 Crore loans. We have given 9 hours power supply and very soon we will be giving 24 hours supply”. 


“We are providing seeds and fertilizers on time.  We have taken stringent measures against marketing spurious seeds and fertilizers. We are reviving tanks under mission Kakatiya. We are constructing projects to give water to one crore acres of land. We are giving input subsidy of Rs 8000 per acre from the next year.  For getting the MSP, we are forming farmers’ associations.  We are creating crop colonies for getting demand for crops in the market.  I have confidence that the lives of farmers will be bettered with these measures. There will be a better change in the lives of farmers after five years.  Banks will stand in front of the houses of farmers to offer loans. This is my dream and it will be realized. With small measures, there is a marked difference in Palamoor district. There is a reverse migration there due to completion of the pending projects.  By giving water to Singur Ayacut there is a change in Medak District.  All those migrated to Hyderabad from these two districts returned their ration cards and went back to the districts.  This gave me a lot of satisfaction. Situation in Mehboob Nagar changed due to availability of water.  There is happiness writ large on the faces of farmers. Fruits of Telangana should reach farmers. They should prosper. My blind theory is to give more funds to the farming sector” the CM said. END